Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro platbu

Vloženo: 19.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, s přítelkyni máme problém ohledně platebního rozkazu. Náhodně jsme zjistili, že byla zahájena exekuce. Zjistili jsem podle dotazu oprávněné osoby v naší bance. Následně jsme zjistili, že se jedná o nezaplacenou pokutu za jízdenku. Dopis měl být doručený na adr. trvalého bydliště, kde ovšem přítelkyně už nebydlí.. Paní (celkem neochotná) z exekutorského úřadu nechtěla sdělit podací číslo, v cílové poště nemají informace ani po třech dnech o dané písemnosti. Jak se tedy dopracujeme k onomu vyrozumění? Dlužní částku chceme uhradit, navíc jestli to stihneme (co stihneme) do 30 pracovních dnů, tak se nebudou platit poplatky za exekutory, jenže nikdo z úřadu nám to nechce sdělit. Přijde mi to, že oni chtějí, aby jsme jim platili poplatky.. Jak prosím dále postupovat, jak se dostat k výzvě k úhradě od exekutorů, která byla zaslána na špatnou adresu?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
účastník řízení má ze zákona právo nahlédnout do exekučního spisu a toto mu musí být na exekutorském úřadě umožněno. Pokud máte možnost zajít na exekutorský úřad osobně, tak se objednejte na nahlížení do spisu a zároveň je požádejte o vyčíslení celkového dluhu včetně veškerého příslušenství. Požádejte nejen telefonicky, ale učiňte tak i písemně (či alespoň emailem) a uveďte, že máte zájem uhradit dluh v 30 denní lhůtě, avšak Vám není známa přesná výše.  Ve spise najdete jak samotné vyrozumění, tak i doručenku, kam a kdy Vám bylo vyrozumění doručováno.
 
Pokud by Vám na exekutorském úřadě nahlížení neumožnili, podejte stížnost na postup exekutora. Stížnost se podává buď na exekutorskou komoru nebo k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo nebo k předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu byla exekuce povolena, resp. který daného exekutora exekucí pověřil, případně lze stížnost zaslat na všechny tyto instituce.  Dále jestliže byste z důvodu neochoty pracovnic na exekutorském úřadě neobdrželi včas odpověď a dluh tak neměli možnost v 30 denní lhůtě uhradit, podejte námitky proti exekučnímu příkazu k úhradě nákladů exekuce, jakmile Vám bude doručen. Tento exekuční příkaz exekutor vydává a rozesílá poté, co dojde k úhradě jistiny. K námitkám přiložte kopii Vaší žádosti o umožnění nahlížení do spisu a vyčíslení dluhu, na kterou nebylo reagováno či se zpožděním.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights