Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

účinky exekučního příkazu

Vloženo: 27.05.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, exekutor zaslal soudu sdělení o nabytí právní moci exekučního příkazu s odkazem na pravomocné usnesení soudu o nařízení exekuce. Ve věci ale stále probíhá řízení o mém návrhu na zastavení exekuce. Je takový postup exekutora v souladu s právem? Kdy nastávají účinky exekučního příkazu v případě, že je ve lhůtě podán návrh na zastavení exekuce? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

podání návrhu na zastavení exekuce neznamená automaticky, že exekuci do doby pravomocného rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce nelze provést. Návrh na zastavení exekuce má za následek, že exekuci nelze provést pouze ve třech případech:

a) Pokud návrh na zastavení exekuce podá povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti (k tomu viz ust. § 47 odst. 2 písm. b) exekučního řádu a ust. § 52 odst. 3 písm. b) exekučního řádu). Exekuci dle vydaného exekučního příkazu lze provést teprve po pravomocném rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce.

b) Je-li u soudního exekutora složena jistota ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. V takovém případě soudní exekutor nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný není ode dne vydání rozhodnutí o odkladu vázán zákazem nakládat se svým majetkem.

c) Exekuční soud nebo soudní exekutor může, i bez návrhu na odklad exekuce, odložit provedení exekuce, lze-li očekávat zastavení exekuce. Po dobu odkladu exekuce nelze exekuci provést.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights