Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

účet po splacení není odblokován

Vloženo: 16.09.2014
Kategorie: 
Nezákonný nátlak, nezákonné jednání exekutora
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, synovi exekutor obstavil účet. Banka odmítla vyplatit i jen životní minimum, 3 měsíce nemá syn přístup k účtu. Nemá práci a nemá vůbec žádné peníze k životu, ani na povinné splátky, alimenty, nájem apod. Má nezletilou dceru ve střídavé péči a ani to nikoho nezajímá. Požadovaná částka byla exekutorovi zaslána a měsíc se nic neděje, na účtu zůstalo dost peněz. Do telefonu exekutor tvrdí, že ještě neví kdy účet uvolní, prý nejméně ještě měsíc, protože musí nejprve oslovit oprávněné a bude se čekat na jejich odpovědi... Připadá mi to jako svévolné a protiprávní jednání, když požadovanou částku už dávno obdržel. Jsou prosím nějaké lhůty a povinnosti také pro exekuty, nejen pro dlužníky? Děkuji a přeji pěkný den

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžitého ústavu (tzv. zablokování účtu) je dle § 304b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, banka povinna na žádost dlužníka mu vyplatit peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima, tj. částky 6.820 Kč. Toto banka však vyplatí pouze jednou. Pokud se tak ve Vašem případě nestalo a peníze na účtu jsou, pak nechť Váš syn požádá banku o výplatu této částky.
 
Jestliže jste dluh, s veškerým příslušenstvím (tj. včetně nákladů exekuce) zaplatili na účet exekutora a exekutor Vám po měsíci sdělí, že teprve bude zasílat vyrozumění o skončení exekuce dotčeným orgánům, nelze takový postup považovat za rychlý a hospodárný a není proto ani v souladu se zásadami stanovenými v § 46 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Doporučujeme, aby povinný náhlédl do exekučního spisu, aby zjistil, zda exekutor podnikl nějaké kroky k ukončení exekuce. Pokud nikoli, zašlete na exekutorský úřad písemnou urgenci k zastavení exekuce z důvodu úhradu dluhu. Neučiní-li exekutor kroky k ukončení exekuce, má syn právo podat na jeho postup stížnost (k předsedovi soudu, který je příslušný dle sídla exekutora, taktéž předsedovi soudu příslušnému dle bydliště povinného, na ministerstvo spravedlnosti a především i na exekutorskou komoru).
 
Jestliže by Vašemu synovi byla prodlením exekutora způsobena majetková škoda, může po exekutorovi žádat její náhradu.  O možnosti vzniku škody můžete exekutora upozornit k výše zmíněné urgenci ke skončení exekuce. Exekutor je povinen být pro takové případy pojištěn. Nedojde-li k dobrovolné úhradě škody, je možné postupovat i podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. O této možnosti si můžete přečíst více např. na tomto odkaze: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/167/6048.html#obsah
 
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights