Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Těhotenství a změna pracovního úvazku

Vloženo: 17.03.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Oznámila jsem svému zaměstnavateli, že jsem těhotná a ten mi nabídl, ať jdu na neschopenku nebo že mě přeřadí na kratší 10 hodinový úvazek. V obou případech bych tedy přišla o značnou část peněz. Nemělo by ale platit, že zaměstnavatel je povinen mi v takovém případě nabídnout jinou a lehčí práci za stejné peníze a v případě, že takové místo nemá platí překážka na straně zaměstnavatele se 100% náhradou mzdy? Může zaměstnavatel změnit můj úvazek na kratší za méně peněz po dobu těhotenstvi? Díky za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 238 a násl. zákoníku práce platí, že koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést takovou zaměstnankyni dočasně na práci, která je pro ni vhodná. Pokud výše uvedená podmínka není splněna, není důvod, aby zaměstnavatel převáděl těhotnou zaměstnankyni na jinou práci.
Pokud zaměstnavateli vznikne povinnost převést zaměstnankyni na jinou práci, musí ji převést na práci pro těhotnou zaměstnankyni vhodnou, při které může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci.
Dosahuje-li zaměstnankyně při práci, na níž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek. Vyrovnávací příspěvek je dávkou nemocenského pojištění. Podmínky pro jeho přiznání upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenského pojištění.

Těhotná zaměstnankyně pracující v noci může požádat o zařazení na denní práci a zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět. Také může těhotná zaměstnankyně požádat o kratší pracovní dobu případně o jinou vhodnou úpravu stanovené pracovní doby a i takové žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Zaměstnavatel však nemá možnost jednostranně a bezdůvodně zkracovat pracovní úvazek těhotné zaměstnankyně.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights