Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Starobní důchod a insolvence

Vloženo: 03.06.2022
Text otázky: 

Dobrý den.Ode dneška mě poběží starobní důchod.pracovat budu zatím dál.Jak se bude vypočítávat srážka ze mzdy?A důchod budu dostávat normálně?Na vyrozumění ohledně částky důchodu mají oni 90dnů.Děkuji za odpověď předem.Valeš
Text odpovědi:
Dobrý den, pokud pobíráte jak invalidní důchod tak i mzdu, postupuje se tak, jakoby šlo o několik mezd. Dle ust. § 297 odst. 1 občanského soudného řádu pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje nařízení výkon rozhodnutí na všechny jeho mzdy. Srážky ze mzdy je pak každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu byl doručen exekuční příkaz. Ve smyslu sut. § 51 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s ust. § 298 občanského soudního řádu, přikazuje-li soudní exekutor provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část nezabavitelné částky nemají srážet. Kdyby příjem povinného (dlužníka) nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části nezabavitelné částky, je plátce mzdy povinen oznámit to exekutorovi. Exekutor pak znovu určí, jakou část nezabavitelné částky má každý plátce mzdy srážet. Tedy to, kolik Vám bude sráženo z invalidního důchodu a kolik bude srážet zaměstnavatel z Vaší mzdy určí exekutor.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights