Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Splátkový kalendář

Vloženo: 12.03.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
je na mě vedena exekuce v necelých 30 000,- a zmrazili mi oba dva účty. Dala jsem po prostudování na vaši radu a zažádala si o splátkový kalendář, kde jsem chtěla splácet 3 000,- měsíčně, jelikož to byla částka, kterou jsem si mohla dovolit. Exekutor mi ale sdělil, že to opravdu nestačí a musím minimálně splácet 5 000,- měsíčně, jelikož těch 30 000,- je prý malá exekuce, která musí být nutně splacena do 6 měsíců. Vysvětlila jsem mu, že jsem matka samoživitelka na rodičovské dovolené a ty peníze opravdou nejsou vysoké a 2 000,- navíc ve splátce by mi už dělalo dost problém. Bylo mi nepříjemně odseknuto, že se mám tedy těšit na osobní návštěvu exekutora, že s ním se dohodnu určitě lépe. Opravdu takto mohou jednat a nebrat ohled na to, že chci nějak splácet, ale mohu splácet jenom tolik kolik uvedu a ne tolik kolik oni chtějí?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

na povolení splacení dluhu výlučně formou splátkového kalendáře není právní nárok. Tedy pokud s ním exekutor nebo oprávněný nesouhlasí, nemáte možnost se proti tomuto odmítnutí nijak bránit.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste zatím jednala pouze s exekutorem. Mohla byste se tedy pokusit s návrhem splátkového kalendáře oslovit ještě oprávněného. Pokud bude oprávněný se splátkami souhlasit, požádejte jej, aby dal pokyn exekutorovi k akceptaci výše těchto splátek. Splátky byste pak hradila exekutorovi nikoliv přímo oprávněnému. Pokud však nebudete mít souhlas obou, tedy jak oprávněného tak exekutora, s uhrazením dluhu výlučně formou splátkového kalendáře, bude exekuce prováděna i nadále zákonem stanovenými způsoby, byť byste dobrovolně hradila exekutorovi splátky navíc.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights