Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

špatně uvedená adresa od soudu, katastrálního úřadu, ČEZ, aj....

Vloženo: 07.05.2021
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Bydlím trvale úředně na adrese ulice Nemilská ev. č. 16 (viz OP), dostávám však dopisy od úřadů v ČR už 10 let opakovaně s nesprávnou adresou, tj. Nemilská 16, což je samozřejmě fyzicky někde úplně jinde!!!!!!!!!
Stěžoval jsem si mnohokrát, ale je to úplná beznaděj to napravit. Proboha kde to žijeme! Jak se bránit? Přijde exekuce, o ničem nevím, nic jsem nedostal (do vlastních rukou). O ostatní poště ani nemluvě.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud je Vám prokazatelně doručováno na adresu, na které jste nikdy nebydlel a která je odlišná od Vašeho trvalého bydliště, je takové doručovaní neplatné a nemůže nastat ani fikce doručení. Všechny písemnosti by Vám měly být řádně doručené. Až po řádném doručení písemností začnou běžet lhůty s takovým doručením spojené (např. lhůta pro odvolání, lhůta pro dobrovolné splnění vymáhané povinnosti apod.). Pokud je tedy proti Vám například vedena exekuce na základě rozhodnutí, které Vám nebylo nikdy doručeno, je taková exekuce neoprávněná, neboť takové rozhodnutí nemohlo nikdy nabýt právní moci a stát se vykonatelným. Mohl byste se tedy domáhat zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 občanského soudního řádu a zároveň podat proti rozhodnutí o uložení povinnosti opravný prostředek.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights