Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

snížení úroků

Vloženo: 25.05.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, je proti mě vedena exekuce u komerční banky.
Vymáhaná povinnost je 10125 kč, úroky z prodlení 47432 kč, náklady předchozího řízení 23382 kč.
Celková vymáhaná částka, včetně nákladů na exekuce je 102260 kč.
Dá se prosím něco s touto částkou, která se mi zdá vzhledem k jistině neadekvátní něco dělat? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme podrobnosti případu, proto podáváme pouze obecnou informaci.

V rámci exekučního řízení již není možné snížit vymáhanou povinnost včetně úroků z prodlení a nákladů nalézacího řízení. Tyto jsou již pravomocně přiznány v rámci exekučního titulu. Máte ovšem možnost požádat věřitele o prominutí části dluhu nebo celého dluhu. Například můžete požádat o prominutí části nebo celých úroků z prodlení. Na takové prominutí však není právní nárok a je tedy zcela na vůli věřitele jestli takové Vaší žádosti vyhoví.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights