Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Snížení pracovního úvazku od zaměstnavatelw

Vloženo: 30.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den, v roce 2002 zaměstnavatel přijal pracovnici na plný úvazek za zástup pracovnice, která byla dlouhodobě nemocná. Po ukončení nemoci začala pracovat na kratší úvazek, z tohoto důvody mi zůstaly některé práce ,které vykonávala ona. Nyní jde do starobního důchodu a zaměstnavatel mi chce zkrátit úvazek a odebrat práce, které jsem vykonávala za ní. Práci za ní (účetní) jsem odmítla dělat, proto přijal pracovnici s náplní účetní na plný úvazek, s tím , že mi odebral práce, které mi byly svěřeny za ní. Může mi zaměstnavatel snížit úvazek nebo mne propustit pro nadbytečnost.
Text odpovědi:
Dobrý den,
ke zkrácení pracovního úvazu je potřebná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám tedy nemůže jednostranně zkrátit pracovní úvazek, pokud s tímto zkrácením nebudete souhlasit. Zaměstnavatel je Vám povinen přidělovat sjednanou práci, a to v rozsahu sjednané pracovní doby. V případě, že by tak zaměstnavatel neučinil, a práci Vám nepřidělil, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou Vám bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit zaměstnanci pracovní poměr výpovědí, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Nelze tedy vyloučit, že v případě, že se se zaměstnavatelem na zkrácení úvazku nedohodnete, dojde z jeho strany k ukončení pracovního poměru z důvodu „nadbytečnosti“. Bohužel však neznáme podrobnější okolnosti případu, proto nemůžeme posoudit, zda by se ve Vašem případě jednalo o oprávněný postup či nikoliv. Pouze pro úplnost dodáváme, že v případě rozvázání pracovního poměru dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné.
Mgr. Erika Turzová Baloghová