Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Snížení pracovního úvazku od zaměstnavatelw

Vloženo: 30.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den, v roce 2002 zaměstnavatel přijal pracovnici na plný úvazek za zástup pracovnice, která byla dlouhodobě nemocná. Po ukončení nemoci začala pracovat na kratší úvazek, z tohoto důvody mi zůstaly některé práce ,které vykonávala ona. Nyní jde do starobního důchodu a zaměstnavatel mi chce zkrátit úvazek a odebrat práce, které jsem vykonávala za ní. Práci za ní (účetní) jsem odmítla dělat, proto přijal pracovnici s náplní účetní na plný úvazek, s tím , že mi odebral práce, které mi byly svěřeny za ní. Může mi zaměstnavatel snížit úvazek nebo mne propustit pro nadbytečnost.
Text odpovědi:
Dobrý den,
ke zkrácení pracovního úvazu je potřebná dohoda zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel Vám tedy nemůže jednostranně zkrátit pracovní úvazek, pokud s tímto zkrácením nebudete souhlasit. Zaměstnavatel je Vám povinen přidělovat sjednanou práci, a to v rozsahu sjednané pracovní doby. V případě, že by tak zaměstnavatel neučinil, a práci Vám nepřidělil, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou Vám bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce může zaměstnavatel ukončit zaměstnanci pracovní poměr výpovědí, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Nelze tedy vyloučit, že v případě, že se se zaměstnavatelem na zkrácení úvazku nedohodnete, dojde z jeho strany k ukončení pracovního poměru z důvodu „nadbytečnosti“. Bohužel však neznáme podrobnější okolnosti případu, proto nemůžeme posoudit, zda by se ve Vašem případě jednalo o oprávněný postup či nikoliv. Pouze pro úplnost dodáváme, že v případě rozvázání pracovního poměru dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights