Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

smluvní pokuta

Vloženo: 13.01.2015
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

dobrý den.minulý rok sem zaplatil exekuci a nyní se mi věřitel (proficredit) ozval znovu že jim dlužím ještě smluvní pokutu ve výši 15tisíc kč. mají na to právo když byla exekuce již uhrazena?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
ve smlouvách o úvěru bývá obvykle zakotveno, že v případě, že nehradíte splátky řádně (tj. např. uhradíte splátku v menší výši než je výše předepsaná) nebo včas, pak věřitel má nárok na smluvní pokutu za dny, kdy jste byl se splátkou v prodlení. Zřejmě toto nastalo i ve Vašem případě, pokud jste úvěr nesplácel řádně a včas, ale k zaplacení došlo až v exekučním řízení.
 
Doporučujeme proto zkontrolovat, zda Vaše smlouva či obchodní podmínky obdobné ustanovení obsahuje a taktéž zkontrolovat zde napsanou výši smluvní pokuty, zda není nepřiměřeně vysoká. Pokud věřitel má na smluvní pokutu podle smlouvy nárok, můžete ještě zkontrolovat, zda nedošlo k promlčení, které nastává po 3 letech ode dne, kdy byla smluvní pokuta splatná. Jestliže k promlčení nedošlo, pak zřejmě skutečně máte povinnost smluvní pokutu uhradit.
 
Zkuste věřitele požádat buď o snížení výše smluvní pokuty nebo např. o umožnění splátek, aby nedošlo k navýšení dluhu  případným soudním či exekučním řízením. Pokud by se tento dluh stal předmětem soudního řízení, zkuste namítat, že výše smluvní pokuty je nepřiměřeně vysoká a tedy v rozporu s dobrými mravy, či požádejte soud o umožnění úhrady dluhu ve splátkách, případně o delší lhůtu splatnosti v rozsudku soudu, abyste se vyhnul exekučnímu řízení, pokud nebudete moci částku zaplatit jednorázově.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights