Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Rozvod z důvodu exekuce

Vloženo: 04.01.2021
Text otázky: 

Dobrý den, manžel má exekuce. V současné chvíli mi exekutor zablokoval účet. Je možné se s manželem rozvést aby mi exekutor účet odblokoval a já nebyla vedena jako povinná? Nebo i po rozvodu budu povinná a účet mi neodblokují? Exekuce vznikla ještě před sňatkem a společný majetek nemáme. Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

neznáme konkrétní okolnosti případu, nicméně z Vašeho popisu předpokládáme, že se jedná o dluh, pro který lze postihnout majetek v SJM. V případě, že dojde k rozvodu manželství, máme za to, že by měl být postihnut pouze ten majetek, který se ke dni rozvodu nacházel ve společném jmění manželů. Rozvodem totiž toto společné jmění zaniká. Majetek nabytý Vámi po rozvodu manželství by již postižen být neměl.
S odblokováním účtu je však situace složitější, neboť na tomto účtu budou i po rozvodu manželství finanční prostředky, které do SJM spadají a tedy je lze exekucí postihnout. Nelze tedy dle našeho názoru předpokládat, že dojde po rozvodu automaticky k odblokování účtu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights