Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Rozvázání pracovního poměru

Vloženo: 08.11.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, je mi 59 let, jsem zaměstnaná již 13 v jedné firmě jako prodavačka, kde mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu měsíce srpna 2019 jsem obdržela dvouměsíční výpověď ke dni 31.10.2019, z důvodu zrušení prodejny. Od 14.10.2019 jsem v dočasné pracovní neschopnosti. Zajímalo by mě, zda výpověď platí, když se majiteli nepodařilo tohle uskutečnit. Spolupracovnice již obdržely další výpovědi k 31.12.2019. Neobdržela jsem žádné vyrozumění, že by výpověď k 31.10. byla zrušena. Jelikož chci k tomuto datu pracovní poměr opravdu ukončit, nevím, kdy si mohu vyzvednout výstupní doklady (jestli až po ukončení PN), jestli se musím jít zaregistrovat na PÚ během PN, do kdy mi má být proplacena zbývající dovolená, do kdy mi má být poskytnuto odstupné, na které mám, podle mého názoru nárok. Zaměstnavatel mi již vyhrožoval, že mi nic nedá...Jsem na nemocenské a nevím, kde se jít poradit, tak jsem využila tady tuto poradnu.Děkuji za brzkou odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

na úřad práce se zaregistrujete po skončení pracovní neschopnosti.

Co se týká vydání zápočtového listu, tento je zaměstnavatel povinen vydat ke dni skončení pracovního poměru (ust. § 313 zákoníku práce). Zaměstnavatel však není povinen tento zápočtový list zaměstnanci doručovat. Je tedy potřeba abyste si jej po skončení pracovní neschopnosti vyzvedla, případně zajistila jeho vyzvednutí dříve.
Výplatní lístek zaměstnavatel vydává při měsíčním vyúčtování mzdy.

Odstupné by Vám mělo být vyplaceno v nejbližším výplatním termínu následujícím po skončení pracovního poměru. Například pokud je Vám mzda vyplácená k 15. dni v měsíci a pracovní poměr Vám zanikne dne 31.10.2019, tak by odstupné mělo být vyplaceno společně se zářijovou mzdou dne 15.11.2019.

Skutečnost, že zaměstnavatel doposud prodejnu nezrušil nečiní dle našeho názoru automaticky výpověď neplatnou. Neplatnost výpovědi je třeba uplatnit u soudu nejpozději do dvou měsíců ode dne kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights