Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

psychické nátlaky ředitelky školy

Vloženo: 18.12.2014
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Jsem již 4 roky nežádoucí osoba na pracovišti pro osobu, která se stala v roce 2012 bohužel ředitelkou. Nejsem jediná, ale jsem jediná, na kterou se zaměřila a vlastně neřeší problémy tak, jak by měla. Nedává ohodnocení podle vnitřních směrnic, které sepsala a nechala nás to všechny podepsat. Problémy nepřizpůsobivých žáků(nejsou to sociální případy), kteří uznávají jen svá práva a povinnosti neznají, řeší jen výslechem kantorů a následnými výtkami s hrozbou propuštění. Bohužel se to týká jen těch, kteří ji tzv. "nelezou do zadku". Omlouvám se za výraz, ale jinak to nejde. Kantor nemá šanci jednat přímo s rodiči, protože ti údajně chodí jen za ní. Vědí, že jim vždy vyhoví, i když je chyba na straně rodičů a jejich dětí. Momentálně jsem ve stavu opakovaného nervového zhroucení, tak jako po jejím nástupu jsme byly 3 kantorky na lécích. Empatii používá jen když se může zviditelnit ve svůj prospěch. S bývalou paní ředitelkou (je teď zástupkyní v důchodovém věku) jsme pracovali jako plnohodnotný a živý celek. Po jejím odchodu se obáváme nejhoršího. Teď se jen během dne obáváme, na koho se zaměří. Potřebuji Vaši pomoc, radu. Kolektiv máme výborný, ale vedení nás dohání k zoufalství. Mě už jednu výtku dala a přitom svým "mazánkům" odpouští i to, že nepřijdou do hodiny, dokonce celý den do práce. Nechce se mi odejít, svoji práci mám ráda, stejně tak jako kolegyně.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
dle § 16 odst. 1  písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, musí zaměstnavatelé zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Dále dle § 16 odst. 2 musí dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců. Jestliže jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy stanovena pravidla pro ohodnocení zaměstnanců, musí je zaměstnavatel dodržovat. Proti jednání zaměstnavatele (ředitelky) se můžete ohradit, nejlépe písemně a případně se finančního ohodnocení domáhat i soudní cestou, vznikl-li Vám na něj dle vnitřní směrnice nárok. Máte také právo podat podnět ke kontrole pro nedodržování pracovněprávních předpisů na Oblastní inspektorát práce. Předtím však považujeme za vhodné, pokusit se (nejlépe společně, pokud je vás více) s ředitelkou vše projednat, sdělit jí s čím nesouhlasíte, jaký její postup považujete za nesprávný, příp. ji upozornit, že dané jednání je v rozporu s právními předpisy a taktéž ji upozornit to, že nedojde-li k nápravě, nezbude Vám než se obrátit na příslušnou inspekci.
 
Stejně postupujte v případě, pokud není se zaměstnanci zacházeno stejně (např. pokud jde o Vámmi zmiňované výtky k postupu učitele v určitém případě) nebo pokud jsou Vám písemně vytýkány nedostatky ve výkonu práce. Ohraďte se proti takovému jednání, a to nejlépe i písemně.
 
Pokud by Vám přesto nadřízená písemně vytýkala neuspokojivé pracovní výsledky či jiné pochybení a z tohoto důvodu Vám dala výpověď, máte právo obrátit se na soud. Zároveň je nutné bez zbytečného odkladu zaměstnavateli sdělit, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával. Neplatnost výpovědi je nutné u soudu namítnout (resp. podat žalobu) nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr dle výpovědi skončit. V rámci soudního řízení budete mít povinnost prokázat svá tvrzení a důvodnost žaloby, proto je vhodné vést korespondenci o podstatných záležitostech (např. výtkách k výkonu práce) písemně či alespoň před svědky.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights