Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Pro dluh 20632,- Kč dražba nemovitosti

Vloženo: 15.07.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Je přípustné pro dluh 20632 kč nařídit dražbu nemovitosti? Je to obývaný dům s trvalým bydlištěm. Dle zpráv které jsem vyhledal na internetu by do 30000 Kč nemělo být přípustné. Jak se bránit?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor může pro uspokojení pohledávky oprávněného využít všech zákonem daných možností pro její vymožení. Jednou z takových možností je také prodej nemovitosti povinného.

Zároveň je však exekutor povinen vést exekuci tak, aby tato byla přiměřena vymáhané pohledávce. Prodej nemovitosti povinného, ve kterém povinný navíc bydlí, je pak nejzazším způsobem pro vymožení dlužné částky.
Tedy, pokud je exekutor schopen vymoci pohledávku ve Vámi uváděné výši jiným způsobem, například srážkami ze mzdy či jiných příjmů nebo například postižením pohledávky na účtu u banky, neměl by pro vymožení dluhu v natolik nízké částce realizovat prodej nemovitosti. V takovém případě se můžete bránit návrhem na částečné zastaven exekuce podaným dle ust § 268 odst. 4 občanského soudního řádu, kdy důvodem pro částečné zastavení exekuce bude, že tato byla co do příkazu o prodeji nemovitosti nařízena v rozsahu širším než je potřeba k uspokojení vymáhané pohledávky.

Pokud však exekutor není schopen uspokojit vymáhanou pohledávku jinak než prodejem nemovitosti, například proto, že povinný jinak nemá žádný zabavitelný majetek či finanční prostředky, může exekutor k prodeji nemovitosti i ve Vámi popisovaném případě přistoupit.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights