Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Příkaz n aprodej nemovitosti pro malou dlužnou částku.

Vloženo: 15.12.2020
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den.
Může exekutor vydat Příkaz k prodeji nemovitostí (je jich 5) a provést soudní odhad na cenu těchto nemovitostí, pokud nepřistoupil k jiným možnostem vymáhání dluhu (účet, mzda movité věci apod.)? Výše jistiny je cca 23.000,- Kč, cena nemovitostí určených k prodeji je cca 11.000.000,- Kč.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekutor je povinen vést exekuci tak, aby tato byla přiměřená vymáhané částce. Pokud tedy má možnost uspokojit pohledávku v takto nízké výši například srážkami ze mzdy, neměl by přistupovat k prodeji nemovitostí v mnohonásobně vyšší hodnotě. V daném případě by tedy přicházelo v úvahu podat návrh na částečné zastavení exekuce, a to co do příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitostí. Návrh se podává dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights