Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

přerušení exekuce

Vloženo: 11.10.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, podal jsem NS dovolání proti pravomocnému usnesení o zamítnutí mého návrhu na zastavení exekuce. Odvolací soud můj návrh zamítnul s odkazem na neexistenci důkazu o zesplatnění mojí pohledávky oproti pohledávce oprávněného. Tento důkaz však mám k dispozici, žádný ze soudů ale tento důkaz v průběhu řízení nepožadoval. Porušení zákona (§118a o.s.ř.) je relevatntním důvodem pro dovolání, které jsem zaslal exekutorovi spolu s žádosti o přerušení exekuce do doby rozhodnutí NS. Exekutor ale pokračuje v exekuci mojí nemovitosti Hrozí, že než NS vydá usnesení o odkladu výkonu rozhodnutí přijdu o střechu nad hlavou. Co můžu v této situaci dělat?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nejsme obeznámeni s konkrétními skutečnostmi týkajícími se Vašeho případu, tedy nemůžeme podat konkrétní doporučení.
K zastavení nebo k odkladu exekuce může dojít pouze ze zákonných důvodů a na základě návrhu k zastavení případně k odkladu exekuce. Pokud takový návrh není podán nebo byl pravomocně zamítnut, exekuce probíhá dál.

Upozorňujeme na skutečnost, že k prodeji nemovitosti, ve které dlužník bydlí by mělo docházet až v nejzazším případě, tedy pouze v případě, že nelze pohledávku vymoci jiným způsobem (například srážkami ze mzdy, postihnutím pohledávky, apod.). Pokud je ve Vašem případě možné pohledávku uspokojit jiným způsobem, lze podat návrh na částečné zastavení exekuce co do exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, a to dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu, tedy z důvodu, že byla exekuce nařízena v rozsahu širším, než je potřeba k vymožení pohledávky.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights