Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Prerazeni zamestnance

Vloženo: 29.11.2017
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, jsem zaměstnám v pracovní agentuře a přidělen k výkonu práce jako technik u internetového providera. Ten část sítě prodal a předal informace o výši platu novému poskytovateli. Ten nám předložil smlouvu, podobnou jako máme u pracovní agentury, ale za zhoršených jiných podmínek, jako méně dovolené apod. Tu jsem nepodepsal. Nyní nám napsal, ne agentura, ale zaměstnavatel kde jsem přidělen, že jelikož jsem nepodepsal novou smlouvu, oni sepsali s novým nabyvatelem sítě dohodu a budou mi přiřazovat na základě této smlouvy práci u nabyvatele sítě. Prý se pro mě nic nemění a oni mi jenom budou přiřazovat práci.
Neobchází tímto zákon o pracovních agenturách?
Mohli někomu zdělit výši mého platu, aby podle toho navrhl novou smlouvu?
Jak se proti tomu mohu bránit?
Doufám že je to alespoň částečně k pochopení. Děkuji za ochotu a případnou radu. L.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
je třeba si osvětlit, v jakém postavení se při agenturním zaměstnávání nachází zúčastněné osoby.
 
Pracovní vztah vzniká primárně mezi agenturou práce jako zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterého agentura práce dočasně přiděluje k výkonu práce k jinému "zaměstnavateli". Toto si zaměstnanec a agentura práce dohodnou v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.
 
Osoba, k níž je zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce, se nazývá "uživatelem". 
 
Zaměstnavatel a uživatel jsou povinni mezi sebou uzavřít písemnou dohodu, mezi jejíž náležitosti patří např. i místo výkonu práce zaměstnance a druh práce.
 
Zaměstnanec je pak povinen vykonávat práci jen u toho uživatele, k němuž byl zaměstnavatelem (agenturou práce) dočasně přidělen na základě písemného pokynu agentury práce. 

Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele je to uživatel, kdo ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Zaměstnanec však je povinen u uživatele vykonávat jen tu práci, na které se dohodl se zaměstnavatelem (agenturou práce), že ji bude vykonávat u uživatele, žádnou jinou.
 
Jsme toho názoru, že uživatel není oprávněn sdělovat třetím osobám podmínky Vašeho pracovního vztahu.
O přezkum jednání uživatele, příp. agentury práce, můžete požádat Státní úřad inspekce práce. Kontakt na úřad naleznete na webových stránkách Úradu www.suip.cz.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights