Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Překážka na straně zaměstnavatele vlivem přírodního živlu s následným vypnutím el.energie

Vloženo: 19.02.2020
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

V průběhu pracovního procesu vlivem vichřice vypadla dodávka el.energie v celém našem provozu.Po několika hodinách jsme byli propuštěni z práce,protože dodávka el.energie nebyla obnovena.Po týdnu se na nástěnce objevilo toto nařízení:
Z důvodu výpadku elektřiny,jste minulé pondělí někteří odešli dříve domů.Chybějící hodiny jsou evidovány jako náhradní volno,abyste si je mohli napracovat.Těm,kterým na konci měsíce budou chybět,započte se půl dne dovolené.
Podle nás je situace totožná se ZP hlava III § 207 písmeno b)
a zaměstnavatel by nám měl vyplatit náhradu mzdy ve výši 60proc.
Zároveň mu nepřísluší strhávat dovolenou a nařizovat napracování

Pracovní dobu máme od 6.00-14.00
Výpadek byl od 7.15-13.00

Jaký máte názor na tuto situaci.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

souhlasíme s Vaším názorem. Věc by se měla posuzovat v souladu s ust. § 207 písm. b) zákoníku práce jako překážka v práci na straně zaměstnavatele. Dle tohoto ustanovení Vám tedy skutečně náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Náhradní volno je zcela jiný institut. Náhradní volno se poskytuje za odpracovanou dobu, kdy podle pracovní smlouvy zaměstnanec pracovat neměl (např. v případě práce přesčas v pracovních dnech, práce o víkendech či o svátcích).

Krácení dovolené pak upravuje ust. § 223 zákoníku práce. Krácení dovolené z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele dle ust. § 207 písm. b) zákoníku práce nemá oporu v zákoně.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights