Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Předcházení zabavení cizí věci

Vloženo: 22.04.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

děkuji Vám za vaše stránky a vaši práci. Přečetl jsem si vaše odpovědi na dotazy týkající se zabavení cizí věci exekutorem, takže už vím jak postupovat v případě, že se to stane. Chtěl bych Vás požádat o radu, jak tomu co nejúčinněji předcházet, aby se snížila pravděpodobnost, že se vůbec bude muset podávat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu nebo na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí. Píšete, že k návrhu i k žalobě je třeba doložit listiny prokazující vlastnické právo, může za takovou listinu být považována i smlouva o zápůjčce? Popřípadě, musí být tato smlouva notářsky ověřená? Uvedu příklad: Nezisková organizace dostane darem několik televizí (televize jsou pár let staré a lidé, co je darovali již nemají od nich účetní doklady), televize chce poskytnout svým klientům do jejich bydlení v kterém je podporuje, jsou důležité jako prostředek proti pocitu osamocení nebo nudy (která může vést ke větší spotřebě návykových látek), jak nejlépe ošetřit, aby takový majetek nebyl zabaven a nezisková organizace by popřípadě mohla televize využít i v budoucnosti pro jiného klienta?

Děkuji moc za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, který popisujete by bylo rozhodně vhodné sepsat s osobami, kterým se televize zapůjčuje smlouvu a také dohledat alespoň doklady o darování těchto televizorů. Ohledně formy listin je samozřejmě vždy jistější mít podpis ověřený, nicméně pokud jak dlužník tak i vlastník věci (eventuálně dárce) shodně vypoví, že se jedná o věc vlastníka a tato byla pouze zapůjčena, tak máme za to, že samotný ověřený podpis na smlouvě již situaci nezlepší.

V dané věci navíc bude nepochybně možné také využít svědeckou výpověď té osoby, která televizory darovala, případně jejích zaměstnanců.

Ohledně samotné prevence zabavení toho příliš udělat nelze. Dlužník by musel mít již v době sepisování movitých věcí exekutorem do soupisu u sebe doklady k původu a vlastnictví věci a tyto na místě exekutorovi předložit. Exekutor má však vždy volbu, zda na základě těchto listin rozhodne o tom, že věc nevezme do soupisu či ji do soupisu vezme a o jejím vyškrtnutí rozhodne později sám nebo zda rozhodnutí otázky vlastnictví ponechá na soudu.

Pokud by bylo vlastnictví věci jednoznačně a prokazatelně doloženo již při sepisování movitých věcí a přesto byla daná věc exekutorem vzata do soupisu, mohla by kromě žádosti o vyškrtnutí věci ze soupisu a žaloby na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí přicházet v úvahu i stížnost na postup exekutora.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights