Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Pracovní úraz ve výpovědní lhůtě

Vloženo: 26.02.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, 20. 2. 2019 jsem žádal o radu. Zřejmě jste si můj dotaz špatně přečetli, protože jste odpověděli na zcela něco jiného, než na co jsem se ptal.
Výpověď jsem nedostal, ale podal jsem ji já (o této variantě však v § 53 není ani zmínka. Dále nejsem jen v obyčejné pracovní neschopnosti z důvodu běžné nemoci, ale z důvodu pracovního úrazu, který se mi stal při plnění povinností pro zaměstnavatele. V tomto případě mám právo na dorovnání dávek nemocenského pojištění do 100% průměrného výdělku před pracovním úrazem, které mi nyní zaměstnavatel platí. Zajímá mě tedy jestli tohle dorovnání bude zaměstnavatel platit i po skončení pracovního poměru, dokud nebude ukončena PN, když se jedná o pracovní úraz. Z důvodu PN jsem nemohl projít výstupní lékařskou prohlídkou. Na tuto prohlídku půjdu až po ukončení PN a tam se prokáže, zda jsem již v pořádku, případně zda budu mít trvalé následky a teprve poté to musí zaměstnavatel dořešit s pojišťovnou. Dle mého selského rozumu, bych měl být zaměstnancem až do této doby. Vámi uvedený §53 však řeší pouze situaci, kdy výpověď podá zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec. Vztahuje se tedy na mě ochranná doba?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud jste výpověď podal Vy jako zaměstnanec, nedojde k prodloužení výpovědní doby.

V případě, že byl Váš úraz uznán jako pracovní úraz, bude Vám zaměstnavatel po dobu pracovní neschopnosti vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights