Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Pracovní úkoly v rozporu se smlouvou

Vloženo: 05.05.2021
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
jsem zaměstnancem v malé společnosti, kde mi nadřízený opakovaně zadává práci, která se charakterově liší od výčtu mé náplně práce v pracovní smlouvě (ta je dost specifická). Jedná se o náročnější úkoly běžně odměňované vyšší mzdou a přísluší jiným kolegům. Již jsem se písemně ohradila vůči některým úkolům, ale nadřízený to přešel, že mám dané úkoly prostě plnit.
Je možné, aby mě zaměstnavatel vyhodil z důvodu neplnění úkolů, které nespadají do náplně práce vymezené mou smlouvou, pokud je důsledně odmítnu plnit? Jak se mohu bránit, pokud by tak chtěl učinit?
Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

zaměstnavatel s Vámi může ukončit pracovní poměr výpovědí, avšak pouze z důvodů uvedených v ust. § 52 zákoníku práce. Zaměstnavatel Vám může také podat okamžitou výpověď z pracovního vztahu ovšem pouze z důvodů dle ust. § 55 zákoníku práce.

Pokud dojde k neplatnému rozvázání pracovního poměru (např. z důvodu, že byl pracovní poměr rozvázán z jiných než zákonem stanovených důvodů, nebo v případě, že zákonem stanovený důvod pro rozvázání pracovního poměru nebyl naplněn), můžete neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Ukončí-li s Vámi zaměstnavatel neplatně pracovní poměr, a oznámíte-li zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, má se za to, že Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout Vám náhradu mzdy nebo platu.

Pokud tak neučiníte, má se za to, že pracovní poměr skončil dohodou, a to

a) v případě neplatné výpovědi, uplynutím výpovědní doby,

b) v případě neplatného okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v takovém případě budete mít právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights