Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Pracovní doba a odpočinek

Vloženo: 07.03.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
mám prosbu, pracuji 8,5 hod. denně bez možnosti přestávky na oběd. Mohu se najíst v provozu, ale v případě, že někdo přijde musím jídlo odložit. Zaměstnavatel mě platí pouze za 8 hod. práce. Dočetla jsem se, že v případě kdy nemohu opustit pracoviště v době přestávky by mi měl zaměstnavatel tuto přestávku platit. Zaměstnavateli jsem to oznámila a on řekl, že je to v pořádku. Mohu poprosit o radu jak mám dál postupovat a na co mám právo.
Moc děkuji
Hajerová

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Tato přestávka může být přerušena, s tím, že alespoň jedna její část musí činit nejméně 15 minut. Přestávka v práci se nezapočítává do pracovní doby.

Jde-li však o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo, přičemž se tato doba již započítává do pracovní doby (ust. § 88 odst. 1 věta druhá zákoníku práce).

V případě, že zaměstnavatel odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo a oddech, hrozí mu dle zákona o inspekci práce pokuta až ve výši 2.000.000,- Kč (ust. § 28 odst. 1 písm. g) ve spojení s ust. § 28 odst. 2 písm. d) zákona o inspekci práce).

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights