Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

pracovne pravny vztahy

Vloženo: 02.10.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den můžu se zeptat kedže toho času jsem v pracovni neschopnosti měla jsem pracovni úraz ale z práce mi pořád nezaplatili ušlej zisk ani za společenské stíženi a kedže jsem toho času bez příjmu a neberu žádne peníze chtěla by jsem se na Vás obrátit z prosbou jestli by ste me boli ochotni zastupovat u soudu a veškeré platby za Vaše zastupovani by jsem Vám uhradila po vysouzené častke.Za vyřízení mé žádosti předem ďekuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
děkujeme, že jste nám projevila důvěru a obrátila se na nás se svým problémem.
Ve svém e-mailovém dotazu uvádíte, že jste nyní v důsledku pracovního úrazu v pracovní neschopnosti a tudíž bez příjmu. Předpokládám, že pobíráte alespoň dávky nemocenského dle Zákona o nemocenském pojištění. Na tyto dávky máte nárok, pokud jste byla uznána dočasně práce neschopnou a tato neschopnost trvá déle než 14 dní a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 déle než 21 kalendářních dní.

V případě, že Vám nárok na dávky vznikl, nicméně dávky nepobíráte, doporučuji Vám věc konzultovat s pracovnicí mzdového oddělení u Vašeho zaměstnavatele, resp. přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud jde o Vaše nároky vůči zaměstnavateli týkající se náhrad, které je zaměstnavatel povinen Vám poskytnout v případě pracovního úrazu, pak zákoník práce stanovuje v § 369 a násl. druhy náhrad, kterými jsou ztráta na výdělku, bolest a snížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcná škoda.

Budu vycházet z toho, že Vám některá z výše uvedených náhrad byla přiznána, neboť to lze vyvodit z Vašeho dotazu. Pokud tomu tak je, pak samozřejmě má zaměstnavatel povinnost přiznané částky Vám vyplatit. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje jednorázově a její výše je stanovena vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 440/2004 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Náhrada za ztrátu na výdělku se vyplácí jednou měsíčně, pokud není se zaměstnavatelem dohodnuto jinak.

Pokud Vám tedy zaměstnavatel přiznané částky nevyplácí, pak se ve věci můžete obrátit na obecný soud a vymáhat své nároky soudní cestou. Nároky je možné vymáhat u příslušného Okresního soud (soud v místě sídla zaměstnavatele).
Pokud máte vše písemně podložené, máte rozhodnutí o přiznání náhrady za ztížení společenského uplatnění, jakož i rozhodnutí o přiznání ztráty na výdělku, pak můžete podat návrh na vydání platebního rozkazu. Soud ve věci rozhoduje tzv. platebním rozkazem a pokud žalovaný do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu ve věci nepodá odpor, nabývá platební rozkaz právní moci a stává se vykonavatelným titulem (přiznané nároky je možné vymáhat cestou exekučního řízení,pokud povinný dobrovolně nesplní uložené povinnosti).

K návrhu na vydání platebního rozkazu (vzory návrhů platebních rozkazů lze nalézt na internetu) je třeba přiložit písemnosti potvrzující Vámi vymáhané nároky a je třeba uhradit soudní poplatek. Jeho výše se odvíjí od výše vymáhané částky, hradí se v kolcích a jeho výši Vám pomohou zjistit i na podatelně příslušného okresního soudu.

Pokud jste již písemně zaměstnavatele vyzývala k úhradě Vám přiznaných nároků, přiložte tuto výzvu též jako důkaz k návrhu na vydání platebního rozkazu. Pokud jste tak dosud neučinila, doporučuji Vám zaměstnavatele písemně vyzvat k zaplacení a stanovit mu i konkrétní termín s tím, že jej i upozorníte na Váš záměr vymáhat nároky soudní cestou a také, že zaměstnavateli vzniknou i další náklady spočívající v úhradě nákladů řízení a též úroků z prodlení.

Navrhuji Vám tedy nyní postupovat takto:

  1. zaslat zaměstnavateli písemnou výzvu k úhradě dlužných částek a pokud do Vámi stanoveného data neuhradí, pak
  2. podat Okresnímu soudu ( v místě sídla zaměstnavatele ) návrh na vydání platebního rozkazu. V návrhu vylíčíte skutečnosti, přiložíte písemné důkazy, uvedete, jaké částky se domáháte a zároveň uvedete, že chcete i uhradit náklady řízení a úroky z prodlení z dlužných částek od prvního dne prodlení do úplného zaplacení.
  3. obráťte se s věcí i na Inspektorát práce ( pro Vás inspektorát v místě sídla zaměstnavatele ). Ten by měl ve věci provést šetření, neboť pokud zaměstnavatel neplní své povinnosti, porušuje zákon a tudíž se může dopouštět i některých správních deliktů, za které mu hrozí sankce v podobě např. pokut.

Ve svém dotazu nás žádáte, abychom Vás zastupovali před soudem. Bohužel takového právní služby naše organizace neposkytuje, nicméně doufáme, že Vám alespoň výše uvedené informace trochu pomohou. Pokud byste potřebovala cokoliv doplnit, ozvěte se.
 
S pozdravem
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights