Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

práce o víkendu

Vloženo: 11.09.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi může zaměstnavatel nařídit jít do práce o víkendu z důvodu stěhování pobočky s tím, že bych byla v práci zadarmo?(žádná finanční odměna či kompenzace třeba náhradního volna během měsíce v kterém se stěhování uskutečnilo byla zamítnuta).
Pokud v červenci jsme měli jeden den zavřeno z důvodu havárie vody, může mi zaměstnavatel třeba v listopadu nařídit jít do práce o víkendu jako náhradu dne havárie?
Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

 Dobrý den,
 
práci ve dnech pracovního klidu Vám může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně, a to pouze z důvodů, uvedených v zákoníku práce (§ 91), dle kterého lze nařídit jen výkon těch nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.

Pokud by tedy byla při víkendovém stěhování zaměstnavatele vyžadována Vaše přítomnost na pracovišti např. z důvodu provedení inventury, byla byste povinna se na pracoviště dostavit.

Zadarmo práci o víkendu konat rozhodně nelze. Zákoník práce přiznává zaměstnanci při práci o víkendu nárok na dosaženou mzdu a navíc příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Se zaměstnavatelem si zaměstnanec může sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
 
V případě Vašeho dotazu na "náhradní pracovní den" za dobu havárie na pracoviště pak rovněž platí veškerá shora uvedená pravidla. Tedy, z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (havárie na pracovišti, díky kterému nemohl zaměstnanec konat práci) nelze v budoucnu po zaměstnanci požadovat práci o víkendu.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights