Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

pokuta za nevrácení knih

Vloženo: 06.06.2014
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, Moravská zemská knihovna mi emailem oznámila, že mám uhradit pokutu 13.743,- Kč za nevrácení třech knih, které jsem si vypůjčila zhruba před 7 lety. Dále, že splnění závazků bude vymáháno soudní cestou. Protože jsem na studijním pobytu v Číně, pověřila jsem své rodiče, kteří již vrátili dvě z těchto knih, ale třetí nenašli. Právnímu zástupci knihovny jsem napsala, že jakmile v srpnu přijedu do Česka, nevrácenou knihu okamžitě pořídím a požádala jsem o odpuštění dlužné částky. To však bylo zamítnuto. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné nějakým způsobem dosáhnout odpuštění pokuty? Jsem studentka a placení takové částky by mně zcela vyřídilo, resp. nejsem toho schopna. Dále jestli se v případě soudu již někdy dosáhlo odpuštění takového dluhu, nebo je to nemožné? A je možné vymáhat pokutu po sedmi letech od spáchání přestupku a bez předchozích upozornění? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jestliže porušíte zákonné či smluvní povinnosti, může se věřitel domáhat jednak splnění povinnosti a dále i sankcí, pokud byly mezi stranami předem ujednány. Obecně proto platí, že věřitel tedy může, ale nemusí vyhovět žádosti na odpuštění sankce a ujednáními mezi stranami je vázán i soud v případě soudního sporu. Nemůže tedy nahradit vůli věřitele a v případě jeho nesouhlasu rozhodnout tak, že část dluhu odpouští. Soud má však možnost část nároku nepřiznat, jestliže by shledal, že nárok věřitele je v rozporu s dobrými mravy či např. výše dohodnuté smluvní pokuty je nepřiměřená. Taktéž můžete požádat  soud o delší dobu splatnosti dluhu či splátkový kalendář a uvést skutečnosti, které Vaši žádost podpoří a zdůvodní.
 
Obecná promlčení lhůta činí 3 roky, což znamená, že jestliže byste u soudu vznesla oprávněnou námitku promlčení, soud promlčenou pohledávku věřiteli nepřizná a v rozsahu promlčení žalobu zamítne. Ve Vašem případě je skutečně podstatná část dluhu již promlčena.
 
V knihovním řádu Moravské zemské knihovny v Brně by měla být stanovena smluvní pokuta za nevrácení knihy ve výši 5 Kč za knihu za den, jak se uvádí na internetových stránkách knihovny. Tuto informaci jsme bohužel nemohli ověřit, neboť na webových stránkách není knihovní řád zveřejněn (jedná se o sekci přístupnou pouze pro členy knihovny).
 
Promlčení se počítá ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, tzn. že promlčení lhůta počíná běžet ode dne, kdy jste byla povinna jednotlivé knihy vrátit a každým dnem narůstá. Z Vašeho dluhu je tedy nepromlčená pouze část dluhu 3 roky zpět. Výše pokuty závisí na počtu knih, u vrácených knih se pokuta ke dni vrácení knihy zastavila a dále nenarůstá.
 
Doporučujeme proto nevrácenou knihu zakoupit a vrátit co nejdříve, aby pokuta dále nenarůstala a požádat o snížení pokuty, případně o její odpuštění. V žádosti uveďte skutečnosti, které jste uvedla v dotaze (tj. že jste studentka a byla jste v zahraničí). Pokud by k odpuštění dluhu nedošlo, vzneste námitku promlčení dluhu. Promlčenou část dluhu dle zákona hradit nemusíte (pokud ji ale uhradíte, nemůžete žádat její vrácení, neboť právo věřitele na zaplacení dluhu nezaniklo).
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights