Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Pokračování exekuce

Vloženo: 07.06.2021
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

insolvenční řízení bylo pravomocně ukončeno a spis byl předán do archivu soudu. Neuspokojené pohledávky věřitelů skupuje a znova vymáhá a to bez soudního rozhodnutí jeden z věřitelů. Je tento postup možný a správný?

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel nevíme jakou formou insolvenční řízení proběhlo, tedy zda se jednalo např. o oddlužení nebo jinou formu insolvenčního řízení a zda došlo k osvobození dlužníka od placení pohledávek.

Samotná skutečnost, že jeden z věřitelů odkupuje od ostatních věřitelů jejich pohledávky není v rozporu se zákonem.
Ohledně vymáhání takových pohledávek pak závisí na tom jaký způsob řešení úpadku byl zvolen.
Pokud byl úpadek dlužníka řešen formou oddlužení a dlužník byl zproštěn povinnosti platit zbylou část dluhů, nelze takové pohledávky již po ukončení insolvenčního řízení vymáhat.
Ve všech ostatních případech platí, že neuspokojenou část pohledávek lze i po ukončení insolvenčního řízení vymáhat v rámci exekučního řízení.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights