Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Pohedávka u bývalého zaměstnavatele ve výši jednoho platu

Vloženo: 07.08.2019
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
rád bych se zeptal jak postupovat, když bývalí zaměstnavatel nevyplatil stále poslední plat. Namísto toho mám v zástavě přenosný počítač. Tou dobou převyšující hodnotu výplaty, po dvou letech si již nejsem jistý, zdali pokryje nevyplacené peníze.
Pokud se teď bývalý zaměstnavatel dostane do insolvence nebo exekuce, je třeba počítač vrátit? Co když jsem ho mezitím prodal k vůli náhradě škody a již ho nevlastním?
Děkuji za informace.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 346d odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní strany k zajištění dluhu vzniklého ze základního pracovněprávního vztahu. Pokud tedy zadržujete pracovní počítač zaměstnavatele, postupujete protiprávně. Máte tedy povinnost tento počítač zaměstnavateli vydat. Pokud jste jej již prodal, učinil jste tak opět protiprávně, neboť Vám počítač nepatří a budete muset zaměstnavateli nahradit tento počítač v penězích.
V případě, že by se zaměstnavatel dostal do insolvenčního řízení, bude počítač spadat do majetkové podstaty. Insolvenční správce tedy bude moci žádat abyste mu počítač či jeho hodnotu vydal.

Co se týká dlužné mzdy, můžete se se svým nárokem na její vyplacení obrátit na soud. Promlčecí lhůta činí 3 roky.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights