Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

podnájem

Vloženo: 02.06.2020
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Text otázky: 

Dobrý den,
moje babička, které je 84 let se dostala do svízelné situace. Majitelka bytu, ve kterém je babička nájemcem ho prodala a nová majitelka s ní chce uzavřít novou smlouvu. Poslední smlouvu, kterou jsem u babičky našla je z roku 2010. Musí uzavřít novou? Dle zákoníku jsem zjistila, že ne?
Také po ní nová majitelka chce zvýšení nájemného, má v domě více koupených bytů a chce srovnat nájem. Babička již 10let platí 3000,-Kč a nová majitelka chce navýšení na 4700,- a ještě kauci ve výši 4700,- Kč. Musí na to babička přistoupit? Může jí nová majitelka dát výpověď z nájmu?
Babička bydlí na malém městě v bytě 0+1.
Děkuji za odpoveď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

Vaše babička nemusí přistoupit na uzavření nové nájemní smlouvy. V případě změny vlastníka nemovitosti platí i nadále nájemní smlouva původní.
Co se týká zvyšování nájemného, podmínky pro zvýšení nájemného mohou být ujednány v nájemní smlouvě, kterou ovšem nemáme k dispozici. Proto můžeme pouze v obecné rovině konstatovat, že pokud na vyšší nájemné Vaše babička nepřistoupí, může se pronajímatelka obrátit na soud a žádat určení tohoto vyššího nájemného soudem. Bude pak na zvážení soudu, zda nájemné ponechá v původní výši, nebo zda vyhoví žádosti pronajímatelky o jeho zvýšení.

Dle zákona dále platí, že pronajímatel může navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Pokud Vaše babička platí nájem 3.000,- Kč, mohlo by dojít k jeho zvýšení, při zachování hranice 20 %, o 600,- Kč.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights