Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Podivné vyčíslení exekuce

Vloženo: 06.08.2018
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, dne 21.5.2018 jsem datovkou posílala na exe. úřad žádost o vyčíslení dluhu. Byla mi odpovězena částka 252.134,90Kč včetně přísl a nákladů exekuce. Dne 28.5.2018 jsem uhradila svému věřiteli na účet jistinu ve výši 34.703 Kč. Věřitel mi následně odpustil částečně úroky a to ve výši 76.171Kč. Dne 30.7.2017 mi na můj nový dotaz o vyčíslení celkové dluhu bylo odpovězeno, že k 30.7.2018 je můj dluh ve výši 108.227Kč, který jsem obratem toho dne uhradila převodem a o úhradě včetně dokladu o platbě datovkou informovala exekutora. V očekávání informace o zastavení exekuce jsem v datové schránce k mému údivu našla oznámení, že exekutorský úřad udělal chybu ve výpočtech, exekuce se nezastavuje a nýbrž pokračuje pro částku 43.801Kč. Obratem jsem volala na exekutorský úřad, abych tomu více prozuměla, ale oba pokusy o hovor selhaly tím, že mi pracovnice položila telefon s tím, že to tak chce můj věřitel a odmítla se mnou vůbec bavit. Když jsem si sama propočítávala, zdali mohu mít nějaký nedoplatek, došla jsem k číslu 33.033,30Kč (252134,9-34703-76171-108227=33.033,3) a to před odečtením pokrácení odměny exekutora, kterou mi sama předjímala pracovnice exekutorského úřadu, když jsem s ní hovořila minulý týden. Tato pracovnice je nyní údajně na dovolené. Kontaktovala jsem svého věřitele a ten mi sdělil, že o žádném dalším nároku z jeho strany neví a že věc je nyní pouze věcí exekutora, že jeho věřitelský nárok byl uspokojen. Pro doplnění uvádím, že exekuce byla soudem nařízena v dubnu 2010. Schválně jsem v průběhu několikrát jednala o vyčíslení dluhu vždy ke konkrétnímu datu, abych s pomocí partnera mohla svůj závazek uhradit. Půjčku, kterou si bral přítel v bance jsme nákladově koncipovali tak, že se exekuce zaplatí a já nebudu mít mzdu obstavenou exekutorem a tedy pro splácení nové půjčky jsme s tímto příjmem počítali. Přítel si bral samozřejmě pouze tu částku, která byla nezbytně nutná, takže nové vyčíslení je pro nás v tuto chvíli nejen ekonomicky likvidační, ale zdá se mi nanejvýš podezřelou zlovůlí exekutorského úřadu. Ráda bych Vás požádala o názor či radu, jak se v dané situaci zachova a zda existuje nějaký způsob, jak činnost exekutorského úřadu prověřit, tím spíš, že daný exekutor je členem dozorčího orgánu exekutorské komory. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
jednoduchým matematickým výpočtem jsme samozřejmě dospěli ke stejné rozdílové částce ve výši 33.033,90 Kč, neznáme ale ani jednotlivé části celkového dluhu z nichž se celková výše dlužné částky skládá, ani způsob, jakým ji soudní exekutor vypočetl. 

 
Pokud nemáte vyčíslení celkového dluhu od exekutora v písemné podobě s podrobným vysvětlením jednotlivých částí dluhu, doporučujeme o takové písemné vyúčtování požádat exekutora rovněž písemně. Ostatně stále platí, že náklady exekuce je exekutor povinen po vymožení "základního" dluhu (jistina, příslušenství, náklady nalézacího řízení) vyčíslit ve svém rozhodnutí nazvaném Příkaz k úhradě nákladů exekuce, který Vám je povinen doručit a proti kterému máte právo podat písemné námitky.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights