Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Podání návrhu na exekuci

Vloženo: 29.09.2022
Text otázky: 

Dobrý den,sestra mi má vyplatit můj podíl z dědictví,a to do 31.12.2022. Jelikož trvám na vyplacení celé částky a nepřistupuji na žádné splátky,tak ona mne upozorňuje,že ty peníze nesežene,možná tak za rok a více.Na usnesení od notáře je exekuční titul k zaplacení podílu.Mohu tedy v lednu podat návrh na výkon exekucí k zaplacení dlužné částky? Má majetek z kterého lze tuto částku vyplatit,tak se ptám,jak správně postupovat. Děkuji Škodová
Text odpovědi:
Dobrý den,
v případě, že dlužník svoji povinnost dobrovolně nesplní, lze exekuci zahájit na základě tzv. exekučního titulu, kterým může být i pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o dědictví.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights