Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Platnost exekučního příkazu

Vloženo: 23.02.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Exekutor vydal exekuční příkaz na vyšší částku, než byla skutečná pohledávka České republiky, protože jsem ji částečně zaplatil před Výzvou k zahájení exekučního řízení. Je exekuční příkaz a výše odměny exekutora platné ? Jak postupovat, aby došlo k nápravě ? Děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

exekuční příkaz je platný. Pokud jste již část dluhu zaplatil před zahájením exekuce, můžete podat návrh na částečné zastavení exekuce (ust. § 268 odst. 1, písm. g) a odst. 4 občanského soudního řádu), a to do výše částky, kterou jste před zahájením exekuce uhradil.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights