Aktuálně (leden 2023) pro Vás máme

novou podobu webu programu Právní poradna IuRe.

Tady je pak nová on-line poradna.

Níže uvedené již slouží pouze jako archiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Platba výživneho v době, kdy není prijem

Vloženo: 02.10.2022
Text otázky: 

Jsem rozvedena, mam 2 zletile, ale studující dcery mimo bydliště . Nyní jsem registrovaná na ÚP, vyměřili mi podporu, která mi nyní nepokryje všechny náklady. S bývalým manželem jsem domluveni na částce, kterou měsíčně každý posilame dcerám na účet a zajímalo by me, jestli tuto částku mužů přechodně snížit. Věk dcer je 22 a 19 let.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Právní proadna IuRe je určena primárně k zodpovídání právních dotazů seniorů. Nicméně, pokud je výživné na zletilé děti, které se namohou samy živit stanoveno rozhodnutím soudu, je potřeba podat soudu návrh na snížení výživného pro zletilé dcery, jinak byste se mohla vystavit nebezpečí exekuce. V případě, že jste se na výživném s dcerami a bývalým manželem pouze ústně či písemně domluvili, bylo by na místě věc řešit primárně s dcerami, případně i s bývalým manželem.
Mgr. Erika Turzová Baloghová