Aktuálně (říjen 2022) pro Vás chystáme novou podobu webu programu Právní poradna IuRe. Zatím však platí níže uvedené.

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Platba výživneho v době, kdy není prijem

Vloženo: 02.10.2022
Text otázky: 

Jsem rozvedena, mam 2 zletile, ale studující dcery mimo bydliště . Nyní jsem registrovaná na ÚP, vyměřili mi podporu, která mi nyní nepokryje všechny náklady. S bývalým manželem jsem domluveni na částce, kterou měsíčně každý posilame dcerám na účet a zajímalo by me, jestli tuto částku mužů přechodně snížit. Věk dcer je 22 a 19 let.
Text odpovědi:
Dobrý den,
Právní proadna IuRe je určena primárně k zodpovídání právních dotazů seniorů. Nicméně, pokud je výživné na zletilé děti, které se namohou samy živit stanoveno rozhodnutím soudu, je potřeba podat soudu návrh na snížení výživného pro zletilé dcery, jinak byste se mohla vystavit nebezpečí exekuce. V případě, že jste se na výživném s dcerami a bývalým manželem pouze ústně či písemně domluvili, bylo by na místě věc řešit primárně s dcerami, případně i s bývalým manželem.
Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights