Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

penále

Vloženo: 10.07.2013
Kategorie: 
Nájemní bydlení
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, rád bych Vás tímto poprosil o právní radu v následující věci. Pracuji jako property manager. Při vracení prostor majiteli, které si společnost ve které pracuji pronajímala, došlo k pozdnímu předání a majitel nemovitosti si účtuje penále, na které měl nárok a které teď zamestnavatel požaduje po mně a kolegovi. Nemá cenu se obhajovat, k pochybení určitě došlo. Rád bych jen znal naše možnosti. Předem Vám děkuji za ochotu. S pozdravem

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předně se omlouváme za pozdní odpověď způsobenou velkým počtem dotazů a omezenými kapacitami naší poradny.
 
Problém je třeba rozdělit na dva. Jednak jde o otázku, zda má pronajímatel nárok vůči vašemu zaměstnavateli vyplývající z nájemní smlouvy. Zde platí, že dokud nedojde k faktickému vyklizení nebytového prostoru a jeho předání majiteli, je nájemce povinen platit nájemné, resp. ekvivalent nájemného v případě, že nájemní smlouva již zanikla. (např. uplynutím sjednané doby). V případě, že k vyklizení nedojde, majitel může požadovat výši nájemného z titulu užívání nebytového prostoru bez právního důvodu a zároveň poplatek z prodlení (penále) s platbou nájemného. Lze doporučit podat majiteli písemnou žádost o prominutí penále spolu se zaplacením dlužného nájmu.
 
Pokud jde o možnost zaměstnavatele vymáhat způsobenou škodu po vás, pak platí ustanovení zákoníku práce, které říká, že pokud nejde o škodu, která byla způsobena úmyslně, tak zaměstnanec odpovídá do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Otázkou ovšem je, zda skutečně došlo ke způsobení škody porušením vašich povinností nebo byla příčina jiná.
S pozdravem
tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights