Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Vloženo: 09.08.2018
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den, před nástupem do zaměstnání zaplatím vstupní prohlídku, po nástupu mi ji má podle zákona zaměstnavatel proplatit.
Dotaz zní, zda má k tomu dle zákona povinnost proplatit i výpis ze zdravotní dokumentace (400,-), když mi poručil vstupní prohlídku u jiného než mého praktického lékaře.
Druhý dotaz zní, když je praxe ve skutečnosti taková, že to proplatit odmítne, tak jaká je promlčecí doba a podle jakého paragrafu a zákona, abych o to žádala "násilím" až po uplynutí zkušební doby, aby mě kvůli tomu nevyhodil nebo lépe po prodloužení roční smlouvy, aby ji kvůli tomu neodmítl prodloužit. Je hezké, že Ministerstvo školství dělá zákony pro lidi ale když nikdo nekontroluje jejich dodržování, tak je nikdo nedodržuje. Stejně jako kvalifikované pedagogy dál propouští přes prázdniny a smlouvy dávají na méně než dvanáct měsíců. Jaktože na takovou kratší dobu kraj poskytne dotaci a úřad práce podporu v nezaměstnanosti, když je smlouva ukončena nezákonně a budou tyto úřady tvrdit, že jich se to netýká a je to nezajímá??? Člověk sám udat školu nemůže, už by ho žádná nezaměstnala!!! Celospolečenská mafie?

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách hradí zaměstnavatel pracovnělékařské služby. 
 
Pracovnělékařské služby jsou
- zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
- provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami,
- hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci,
- poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací,
- školení v poskytování první pomoci 
- pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.
 
Pracovnělékařskou službou tedy není vydání výpisu ze zdravotní dokumentace praktickým lékařem, u kterého jste evidován, který však neprovádí Vaši vstupní lékařkou prohlídku ve smyslu uvedeného zákona.
 
I s ohledem na Vaši zákonnou povinnost sdělit poskytovateli pracovnělékařských služeb, u kterého jste byl povinen vykonat vstupní prohlídku, jméno a adresu svého registrujícího praktického lékaře, se domníváme, že Vaši lékařskou dokumentaci si měl zajistit sám a na svůj náklad poskytovatel pracovnělékařských služeb, u kterého jste vykonal vstupní prohlídku.
 
Jsme tedy toho názoru, že úhradu za výpis ze zdravotní dokumentace bystě měl požadovat po tomto poskytovateli pracovnělékařských služeb, pokud si ji ovšem sám nevyžádal u Vašeho praktického lékaře.
 
Obecná promlčecí lhůta  činí 3 roky a počíná běžet ode dne, kdy jste mohl své právo na zaplacení poprvé uplatnit u soudu.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights