Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Odměna za exekuci odebráním věci

Vloženo: 15.03.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb v druhé části se píše.

§ 8
Odměna za exekuci odebráním věci
Odměna exekutora za exekuci odebráním věci činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2 000 Kč.

Mám tomu rozumět tak, že když exekutor chodí s těmi nálepkami a podaří se mu dané věci vymoct musí mu zaplatit dlužník nejméně 2000,- Kč za položku? Pokud ano, není motivován pro to aby odebíral spíše více levných věcí?

PS: Moc Vám děkuji za práci na těchto stránkách, je velmi užitečná.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

v případě, který popisujete by se uplatnilo ust. § 268 odst.1 písm. e) občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu, kdy by exekuce movitými věcmi mohla být zastavena z důvodu, že výtěžek, kterého by bylo prodejem movitých věcí dosaženo, by nepostačoval ani ke krytí nákladů exekuce.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights