Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Odměna exzekutorovi

Vloženo: 06.12.2017
Kategorie: 
Náklady exekučního řízení
Text otázky: 

Dobrý den, V 2015 byla splacená dlužná částka,před měsícem sem dostala obsílku že mám zaplatit exekutorovi odměnu za manžela 12000 Kč dohodla sem se na splátkách 1000 Kč měsíčně první splátka byla 20. 11. 2017 po necelý týden přišli k nám domu a chtěli 2000 Kč .po dohodě mi ještě naúčtovali 4600 Kč jako vyjez .prosím jak se mám proti tomu bránit mám manžela v 24 h.( péči smrtelně nemocného) a zvýšení nakladu je pro nás neúnosné. prosím může si to o tolik navýšit ? Zdá se mi že je to umyselní navýšení , děkují.Hezký den

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
z Vašeho dotazu jsme vyrozuměli, že je proti vám vedena exekuce exekutorem A k vymožení povinnosti zaplatit exekutorovi B odměnu za předchozí exekuci ve výši 12.000,- Kč.
 
Předně je třeba uvést, že exekutor A je povinen vyměřit svou odměnu a hotové výdaje spojené s provedení exekuce v písemném rozhodnutí, které se nazývá "Příkaz k úhradě nákladů exekuce". Tento Příkaz je exekutor povinen doručit povinnému (vám) a povinný má právo proti Příkazu podat písemné námitky. Příkaz obsahuje, jako každé rozhodnutí, i Odůvodnění, v němž musí exekutor vysvětlit jednotlivé účtované položky. 
Pokud vám dosud exekutor A žádný Příkaz nedoručil, nejste povinni ničeho hradit.
 
K částce 4.600,- Kč za, jak uvádíte, "výjezd" exekutora, můžeme uvést toliko, že pokud exekutor prováděl k vymožení 12.000,- Kč exekuci "prodejem movitých věcí" a za tím účelem se dostavil do bydliště povinného a chtěl učinit soupis věcí na místě samém, je možné, že jeho odměna a hotové výdaje s tím spojené dosáhnou v celku několika tisíc Kč. 
 
Pouhá odměna exekutora A za vymáhání částky 12.000,- Kč činí dle exekučního řádu 15% z této částky, tedy 1.800,- Kč, a to bez DPH.
 
Exekutor má dále dle exekučního tarifu nárok na paušální hotové výdaje ve výši 3.500,- Kč.  Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření, opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3 500 Kč, náleží mu místo náhrady podle odstavce 1 náhrada hotových výdajů v plné výši; tyto náklady je exekutor povinen prokázat.
 
Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce, pak činí nejvýše 1.500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.

 
Náhrada za ztrátu času náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady za ztrátu času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, který vede exekuci, a zpět.
 
Rovněž je třeba uvést, že navzdory uzavřené dohodě o splátkách oněch 12.000,- Kč je exekutor bohužel kdykoliv oprávněn provést exekuci k vymožení dluhu, tedy je oprávněn např. provést zmíněnou exekuci prodejem movitých věcí u vás doma. Uzavřená dohoda o splátkách je totiž pouhou "gentlemanskou" dohodou mezi exekutorem a povinným.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights