Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Odměna exekutora

Vloženo: 28.04.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,prosím mám dotaz,bývalý exekutor vedl exekuci,která byla zcela zastavena pro nemajetnost povinné v roce 2016. Bývalý exekutor nyní nechal vymáhat svoji odměnu z neúspěšné exekuce,podal návrh pres jineho exekutora na zahájení exekuce pro svoji odměnu 4250 Kč a další náklady nového exekutora. Návrh na zastaveni exekuce soud odmítl.co dělat,jak ma člověk,který nemá na jídlo,tomuto čelit. Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

dle ust. § 89 exekučního řádu pokud dojde k zastavení exekuce pro nemajetnost, je povinen náklady řízení platit oprávněný a nikoliv povinný. Máme proto za to, že se ve Vašem případě jedná o nezákonně vedenou exekuci, neboť příkaz k úhradě nákladů exekuce, který je exekučním titulem pro nyní probíhající exekuci, byl vydán v rozporu se zákonem. Již z tohoto důvodu by tedy exekuce měla být zastavena.

Pokud nedošlo od roku 2016 ke změně majetkových poměrů dlužníka, měl by tu i nadále být důvod pro zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti.

Doporučujeme tedy opět podat návrh na zastavení exekuce, a to z důvodu dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (tedy pro nemajetnost dlužníka) a dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (pro nezákonný exekuční titul). K návrhu na zastavení exekuce doložte také rozhodnutí o zastavení předchozí exekuce z důvodu nemajetnosti.
V případě zamítavého rozhodnutí soudu je potřeba se bránit včasným a řádným odvoláním.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights