Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

odklad na provedení exekuce z majetku

Vloženo: 19.05.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

dobrý den,
jak si mám požádat o odklad exekuce z majetku? mě už strhávají z důchodu značnou částku a teď se na mě chystá přímo exekuce z majetku, ačkoliv nic cenného nemám - důchodce si opravdu vyskakovat nemůže, sotva se uživí. dá se to ještě stihnout a jak ? děkuju za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

návrh na odklad exekuce lze dle ust. § 266 občanského soudního řádu podat v případě, že se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Návrh na odklad exekuce se ve smyslu ust. § 54 exekučního řádu podává u exekutora, který vede exekuci. V případě, že exekutor návrhu do 7 dnů nevyhoví, postoupí jej i s exekučním spisem exekučnímu soudu k rozhodnutí.

Doplňujeme také, že v případě, že by průběh výkonu rozhodnutí ukázal, že výtěžek, kterého bude výkonem rozhodnutí dosaženo nepostačí ani ke krytí jeho nákladů, můžete podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (tzv. důvod pro zastavení exekuce pro nemajetnost). Tento návrh se také podává exekutorovi, který exekuci vede.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights