Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Odklad exekuce vyklizením nemovitosti

Vloženo: 02.04.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,

rodičům přišlo oznámení o zahájení exekuce k vyklizení nemovitosti s výzvou ke splnění povinnosti a rovnou i s exekučním příkazem s vyrozuměním o vyklizení a daným termínem realizace.

Civilní řízení, ze kterého tato situace vznikla, je nyní ve fázi podaného dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. V dovolání je samozřejmě i žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí. V dovolání jsou uvedeny takové skutečnosti, že věříme, že bude úspěšné.

Chci se Vás zeptat - jak nejlépe se v dané situaci bránit a realizaci exekuce vyklizením co nejvíce “zdržet” do rozhodnutí Nejvyššího soudu?

Ve lhůtě 30 dní od doručení oznámení o zahájení exekuce podat žádost o zastavení? Případně žádost o odklad exekuce? Existují ještě nějaké další procesní postupy, které by bylo vhodné postupně pro zdržení vyklizení použít?

Předem děkuji za odpověď.

Text odpovědi: 

Dobrý den,

důvody pro zastavení exekuce jsou uvedené v ust. § 268 občanského soudního řádu. Tyto důvody jsou velmi úzce vymezené. Bohužel na základě Vašeho popisu situace nedokážeme posoudit, zda lze na Váš případ některý z těchto důvodů aplikovat (zejména zda je prostor pro postup dle ust. § 268 odst. 4 občanského soudního řádu).

Co se týká odkladu exekuce, důvod pro odklad je vymezen v ust. § 266 občanského soudního řádu. Podle tohoto ustanovení může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Ani ohledně odkladu exekuce však nemůžeme na základě Vašeho dotazu jednoznačně určit, zda tento důvod je či není v dané věci naplněn.

Pro úplnost pouze uvádíme, že podání návrhu na odklad exekuce má ve smyslu ust. § 54 odst. 2 exekučního řádu za následek, že do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor nečiní žádné úkony k provedení exekuce. Uvedené však platí pouze v případě, že nejde o návrh, který je svévolným a zřejmě bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights