Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

odebrání osobního majetku při návštěvě

Vloženo: 19.05.2014
Kategorie: 
Zabavení cizích věcí
Text otázky: 

Dobrý den, poprosil bych o radu dalšího postupu - jde o opožděné řešení... Družka navštívila otce v jeho domě na zhruba týden, její otec má dům v exekuci. Z pořízeného videozáznamu je patrné, že je s rozbaleným kufrem skutečně jen na návštěvě. Dům v té době navštívili vykonavatelé a do seznamu zapsali i její osobní věci, kromě jiného fotoaparát a notebook, které si (snadno přenositelné a cenné) okamžitě odvezli. Na žádost o vyjmutí ze seznamu bylo vyhověno pouze u fotoaparátu, který bylo možné dokladovat, zbytek byl zamítnut. Pošta předala oznámení o vyškrtnutí od exekutora již téměř před dvěma měsíci, protože však družka žije v zahraničí, dopis s informací o 30-ti denní lhůtě odvolání proti nevyškrtnutému se jí dostal do ruky pozdě. Otázkou nyní je, zda je možné ještě nyní dále nějak postupovat. Kromě toho, že takový postup vnímám jako sprostou zlodějinu jde zejména o data v notebooku, kde jsou uloženy všechny fotografie dětí od narození. Děkuji za jakoukoliv odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
bohužel jestliže Vaše družka nezajistila přebírání poštovních zásilek v době její nepřítomnosti v ČR na adrese, kterou uvedla v listinách adresovaných exekutorovi, pak je téměř nemožné domoci se nápravy. Jiná situace by byla, pokud by uvedla svou adresu v zahraničí, případně si zvolila na dobu nepřítomnosti zástupce pro doručování (může jím být kdokoli, komu udělí plnou moc), což doporučujeme v budoucnu učinit. V exekučním řízení totiž bohužel nelze prominout zmeškání lhůty, proto není možné ani požádat soud o prominutí z důvodu, že se v době doručování zdržovala v zahraničí.
 
Jedinou možností je zkusit kontaktovat věřitele, jehož pohledávku exekutor vymáhal, popsat mu celou situaci, nabídnout mu důkazy k prokázání vlastnictví (mimo jiné by to mohlo být prokazatelné i z obsahu notebooku) a požádat jej, aby souhlasil s vyškrtnutím notebooku ze soupisu. Podle § 68 odst. 3 exekučního řádu totiž platí, že exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, jestliže s tím souhlasí oprávněný.
 
S pozdravem,
 

Tým IuRe 
 

Partneři

 

European Digital Rights