Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Odblokování listu vlastnického na katastrálním úřadu po ukončení exekuce.

Vloženo: 06.03.2020
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
s mojí manželkou bylo vedeno exekuční řízení. Ta ihned dlužnou částku + exekuční náklady uhradila, exekuce byla ukončena, obdržela i písemné rozhodnutí o ukončení exekuce. Ovšem k tomu, aby byla exekutorem zrušena blokace listu vlastnického na katastrálním úřadě, je podle jeho tvrzení třeba, aby od České pošty obdržel povrzení o převzetí (dodejku) od obou dopisů zaslaných osobě, proti které bylo exekuční řízení vedeno, tj. od Rozhodnutí o zahájení exekučního řízení a Rozhodnutí o ukončení exekučního řízení. Až poté prý může dát katastrálnímu úřadu pokyn ke zrušení blokace nemovitosti. Můžete mi prosím sdělit, jestli je to opravdu tak? Přijde mi to jako naprostý nesmysl...
Díky mnohokrát za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel to tak je. Příkaz k úhradě nákladů exekuce (tedy rozhodnutí, kterým se exekuce ukončuje) musí být řádně doručen dlužníkovi. Ten má také právo proti tomuto rozhodnutí podat námitky ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení příkazu k úhradě nákladů exekuce. Teprve právní mocí tohoto příkazu (tedy marným uplynutím lhůty 8 dnů k podání námitek nebo pravomocným rozhodnutím o námitkách povinného) je exekuce provedena a exekutor může dát příslušnému katastrálnímu úřadu pokyn k výmazu "blokace nemovitosti".

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights