Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

Poradna je určena k zodpovídání dotazů seniorům

(osobám 50+)

Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • dluhů a exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Aktuálně jsme vydali: Publikace Oddlužení pro seniory

 

 

Nová exekuce po 14ti letech

Vloženo: 27.04.2022
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Po více než 14 ti letech byl podán nový exekuční návrh, předtím nikdy nebyl doručen příkaz či požadavek. Mezitím bylo rozvodem vypořádáno SM, kam to náleží. Je toto oprávněné ?
Odpověď: Dobrý den, vzhledem k tomu, že neznáme podrobnosti případu, můžeme uvést pouze obecnou informaci. Dle ust. § 640 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci se promlčí za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Stejnou úpravu obsahoval i zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník platný do 31.12.2013, a to ve svém ustanovení §110 odst. 1 věta první. Pokud tedy byla exekuce zahájena po uplynutí promlčecí doby, tedy po uplynutí 10 let ode dne právní moci a vykonatelnosti rozsudku či jiného rozhodnutí orgánu veřejné moci, je výkon práva již promlčen a exekuci nelze zahájit. Pokud taková exekuce zahájena přesto byla, měla by být zastavena dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu. Uvedené platí za předpokladu, že nedošlo ke stavení nebo přerušení běhu promlčecí doby. Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights