Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Neznámí termín Inventury & Mimopracovní doba

Vloženo: 08.04.2015
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den. Manželka pracuje jako prodavačka. Chceme na víkend (pátek odpoledne - neděle) strávit mimo trvalé bydliště. V té době má manželka standardně volno. Manželka toto pro jistotu ohlásila zaměstnavateli s 1,5 měsíčním předstihem. Zaměstnavatel ji oznámil, že neví zda v zamýšleném termínu nebude prováděna v prodejně inventura a řekl jí, že v tu dobu (neví se ale kdy) bude muset být přítomna. Tím blokuje cca 1 měsíc (4x vikend). Jaké možnosti a práva má zaměstnanec naložit se svým mimopracovním časem ? Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,
jak naloží zaměstnanec s dny pracovního klidu, na které mu připadá nepřetržitý odpočinek, záleží samozřejmě pouze a  jen na zaměstnanci.
Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně (§ 91 odst. 2 zákoníku práce).
Navíc, v den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těch nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech, mezi které patří i inventurní a závěrkové práce (§ 91 odst. 3 písm. c) zákoníku práce).
Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit výkon takových prací nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích (§  91 odst. 5 zákoníku práce).
V případě Vaší manželky samozřejmě nepostačuje, že zaměstnavatel sdělí manželce, že "možná o některém víkendu proběhne inventura". Takový postup by byl zajisté v rozporu se zákoníkem práce. Má-li skutečně inventura proběhnout v dnech pracovního klidu, musí zaměstnavatel nařídit zaměstnanci výkon práce v konkrétně určený den zákonným způsobem, tedy ve smyslu § 91 odst. 3 zákoníku práce.
Zneužívá-li zaměstnavatel svého postavení, může zaměstnanec např. požádat Státní úřad kontroly práce o prověření postupu zaměstnavatele.
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights