Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Nevyčerpané hodiny práce na "Dohodu o vykonání práce"

Vloženo: 20.10.2013
Kategorie: 
Pracovně právní vztahy
Text otázky: 

Dobrý den,
zaměstnavatel, aby nemusel platit příplatky za přesčas, dává zaměstnancům každý čtvrt rok podepsat "dohodu o vykonané práci" Tyto dohody se uzavírají s jeho sesterskými firmami. Práce je vykonávána na stejném pracovišti jako v normálním pracovním poměru, a jedná se o úplně stejnou práci, jen pod hlavičkou jiné firmy a mimo normální pracovní poměr. Dohoda je vždy na 300 hodin na 1/4 roku. Problém tkví v tom, že dohodu musím podepsat, jinak by mě zaměstnavatel patrně vyhodil, jako vzpurného zaměstnance, musím si ve svém volnu mimo normální pracovní poměr, narezervovat čas, pro případ, že někdo bude marodit a budu muset jít na "dohodu" do práce, ale stane se obvykle, že vyčerpám z těch 300 hodin na 1/4 roku jen třeba 50 hodin a nikdy nevím přesně kdy to bude. Proto si nemohu najít další vedlejší úvazek, protože musím být stále k dispozici na práci na "dohodu". Můj dotaz zní: Mám nárok na proplacení celých 300 hodin dle smlouvy, i když jsem práci nevykonávala, když se mnou zaměstnavatel dohodu na její vykonání uzavřel, a pak mi mi reálně práci nepřidělil, aniž by od smlouvy odstoupil?
Děkuji za odpověď. 

Text odpovědi: 

Dobrý den,
předpokládáme, že máte ve svém dotazu na mysli dohodu o provedení práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti uzavírá zaměstnavatel zpravidla v případě, že při plnění svých úkolů potřebuje zaměstnance pouze krátkodobě a nepravidelně. V těchto dohodách není zaměstnavatel podle § 74 odst. 2 zákoníku práce povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. U dohody o provedení práce jen nesmí být rozsah práce, na který se tato dohoda uzavírá, větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se pak započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Dále musí být v dohodě o provedení práce uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. V dohodě o provedení práce se také podle § 138 zákoníku práce sjednává výše odměny a podmínky pro její poskytování.

Lze tedy předpokládat, že máte v dohodě o provedení práce sjednáno, že Vám bude poskytnuta odměna pouze za skutečně vykonanou práci. Zákoník práce, jak je již uvedeno výše, pouze zakazuje, aby byl v dohodě o provedení práce sjednán rozsah prací větší než 300 hodin, nikoliv nenaplnění tohoto rozsahu, byť byl jako maximální v dohodě o provedení práce sjednán.

Pokud zaměstnavatel řeší uvedeným způsobem přesčasovou práci, může zřejmě jít o obcházení, respektive porušování příslušných ustanovení zákoníku práce. Oprávnění kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem, ukládání opatření k nápravě a ukládání pokut za jejich porušování patří do působnosti příslušných oblastních inspektorátů práce, na které je možné se se svým podnětem obrátit.
 
S pozdravem
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights