Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Nerovnoprávný postoj obce vůči postiženému seniorovi

Vloženo: 08.03.2015
Kategorie: 
Ostatní
Text otázky: 

Dobrý den, čtvrtým rokem pečuji o manželovu maminku /79 let/, která je ve IV.stupni postižení tedy zcela ležící pacient. V roce 2013 jsem žádala obec, aby opravila místní komunikaci/uličku/ kvůli jejímu neutěšenému stavu a tím i špatného příjezdu sanitky. Proběhlo místní šetření a do dnešního dne není nic opraveno. Dokonce nám bylo vytknuto, že máme podíl na tomto neutěšeném stavu komunikace. V průběhu let jsem tuto otázku řešila ústně na veřejných zastupitelstvech ovšem bezvýsledně. Jaké bylo mé překvapení když v létě roku 2013 byla opravena místní komunikace k domu v němž také žije zdrav. post. člověk, který byl po amputaci dolních končetnin a další místní kom. kde bydlí prominenti tehdy paní starostky, nyní místostarostky. Bohužel naše rodina nepatří mezi tuto zvýhodňovanou skupinu. Chápu, že v domě kde žije tento postižený člověk s manželkou jim shořela střecha, ale nikdy oficiálně nepožadovali opravení komunikace a hned mají novou komunikaci. Jak je možné, že se tu měří ,,dvojím metrem,,? Maminčin zdrav. stav se zhoršuje a RZS včetně pravidelného příjezdu převozové služby /pravidelné jednoměsíční kontroly u lékaře/ k nám zajíždějí poměrně často a mají velké problémy s umístněním maminky do sanitky. Někdy je samotná manipulace s maminkou vskutku až nebezpečná. Vnímám tenhle postoj obce vůči naší mamince bezohledný a diskriminační. Prosím Vás o radu, jak v tomto případě postupovat a zda je vůbec možné tuto situaci nějakým způsobem řešit.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
je-li místní komunikace v havarijním stavu, je třeba obrátit se písemně se žádostí o opravu na vlastníka komunikace, kterým bude nejspíše obec (doporučujeme ověřit vlastnické právo ke komunikaci v katastru nemovitostí).
Rovněž můžete havarijní stav nahlásit u správce komunikace (např. v Praze tuto činnost vykonává Technická správa komunikací), který by mohl být přeci jen o něco více "pružnější".
Právo užívání pozemních komunikací je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na dodržování tohoto zákona dohlíží tzv. silniční správní úřady. Těmi jsou obecní a krajské úřady a v nejvyšší instanci Ministerstvo dopravy.
Nezafunguje-li v konkrétním případě silniční správní úřad, je vhodné se obrátit na úřad krajský (v Praze tuto roli plní Magistrát hl. m. Prahy). Krajský úřad by měl zjednat potřebnou nápravu.

Pokud zůstane podání na krajský úřad bez odezvy či s jeho postupem nejste spokojeni, můžete podat podnět veřejnému ochránci práv. K němu je potřeba přiložit kopie korespondence s oslovenými úřady (tj. jejich rozhodnutí, stanoviska i neformální dopisy).
Veřejný ochránce posoudí, zda úřady postupovaly podle zákona a nezanedbaly některou ze svých povinností.

Partneři

 

European Digital Rights