Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

Nepřípustnost srážek z důchodu a vrácení sražené částky

Vloženo: 20.01.2015
Kategorie: 
Jiné nezákonnosti a problémy exekucí
Text otázky: 

Dobrý den, prosím o Vaše vyjádření k tomuto problému: Exekuce byla zahájena v r. 2010. V roce 2013 vydal soudní exekutor příkaz k provedení exekuce srážkami z důchodu manželky povinného u České správy soc. zabezpečení, které ČSSZ každoměsíčně prováděla. Exekuční soud nyní svým usnesením výkon rozhodnutí srážkami z důchodu manželky povinného zastavil. Důvodem zastavení je exekuce na důchod je, že možnost provést exekuci srážkami z příjmů manžela povinného byla zavedena až s účinností od 1.1.2013 a na exekuce, zahájené před 1.1.2013 je zapotřebí aplikovat exekuční řád před účinností této novely (a ten exekuci srážkami s příjmů manžela povinného nepřipouští). Výkon rozhodnutí srážkami z důchodu manželky povinného byl tedy právně nepřípustný. Lze se domáhat vrácení sražené částky? A na kom - na exekutorovi, který vystavil nezákonný exekuční příkaz, na oprávněném, jemuž byly peníze, náležející (dle vyjádření soudu) do výlučného majetku manželky povinného, nebo na ČSSZ z důvodu chybného úředního postupu. Děkuji předem za odpověď.

Text odpovědi: 

 
Dobrý den,
 
jestliže soud provádění exekuce zastavil z důvodu rozporu s právními předpisy a dále s odůvodněním, že tento příjem je výlučným majetkem manžela povinného, pak by Vám sražené částky měly být vráceny, neboť jinak se jedná o bezdůvodné obohacení na straně věřitele.
 
Doporučujeme, nechť se manželka povinného obrátí jak na exekutorský úřad, neboť je možné a často se v praxi stává, že tyto peníze dosud exekutorský úřad zadržuje na svém účtě (tzn. doposud je nevyplatil oprávněnému), tak i zároveň výzvu zaslat oprávněnému. Peníze byly vymáhány ve prospěch oprávněného pro dluh povinného a nikoli pro dluh manželky povinného a jedná se tedy o bezdůvodné obohacení na jeho straně. Nemá dle zákona právo částky započíst ani jinak použít a proto by je měl vrátit manželce povinného (ať již sám nebo instruovat exekutora).
 
Ve výzvě uveďte i datum, do kdy má být celková částka vrácena, nejlépe i jakým způsobem (doporučujeme uvést číslo účtu, který není blokován exekucí) a také, že nedojde-li k tomuto datu k vrácení, vzniká manželce právo na úroky z prodlení. Můžete také uvést, že o poradě s právníkem Vám bylo doporučeno v případě nezaplacení obrátit se na soud. Nebude-li na výzvu reagováno, pak skutečně nezbude než částky vymáhat soudně.
 
S pozdravem,
 
Tým IuRe
 

Partneři

 

European Digital Rights