Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

Právní poradenství poskytuje advokátka Mgr. Erika Turzová Baloghová.

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

Neoprávněná exekuce, zabavení cizích věcí a nevracení

Vloženo: 06.08.2021
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, jak řešit neoprávněné vniknutí a zabavení cizích věcí v bytě, jasně prokázané fakturou, a jak dlouho je to tzv.promlčené.Syn ani neměl v té době u mě trvalý pobyt, ani přivolána Policie, hasiči nepomohly- exekutor zapečetil vstup do bytu, soused vypověděl,nenechal náhradní klíče ani pak nebral policii mobil, prý je z opačného konce republiky

Text odpovědi: 

Dobrý den,

bohužel z Vašeho dotazu nejsou patrné konkrétní okolnosti případu, ani to, kdo je dlužníkem. Proto podáváme pouze obecnou informaci.
Exekutor je v rámci provádění exekuce oprávněn vstoupit do všech místností, kde má dlužník svůj majetek. Tedy není vyžadován trvalý pobyt dlužníka na adrese.
V případě, že je v rámci mobiliární exekuce vzata do soupisu )tedy postižena exekucí) věc, která nepatří dlužníkovi, může se vlastník věci domáhat vyškrtnutí věci ze soupisu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o tom, že byla jeho věc vzata do soupisu. Návrh je potřeba doložit důkazy, které prokazují vlastnické právo k věci.
V případě, že exekutor tomuto návrhu nevyhoví, nebo vyhoví pouze částečně, může se vlastník věci domáhat vyloučení věci z exekuce žalobou na vyloučení věci. Tuto je potřeba podat ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhověl.

Mgr. Erika Turzová Baloghová

Partneři

 

European Digital Rights