Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní době Po-Pa 9:00-17:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

Neoprávněná exekuce

Vloženo: 25.09.2017
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den, Chtěl bych se Vás zeptat, zda je možné se bránit proti neoprávněné exekuci na úvěr, který nebyl schválen, podepsán ani obdržen. Děkuji.

Text odpovědi: 

Dobrý den,
 
aktivní obranu má právo žalovaná osoba (údajný dlužník) provádět během soudního řízení, jehož výsledkem pak je např. rozsudek přikazujícící žalovanému uhradit žalobci určitou částku. Zejména má žalovaný právo navrhovat důkazy, případně podávat opravné prostředky.
 
Oproti tomu v exekučním řízení nelze pravomocné a vykonatelné soudní rozhodnutí již napadat, sám exekutor je takovým rozhodnutím vázán a jeho jedinou povinností je vymoci to, co soud žalobci (věřiteli) přiznal.
 
Pokud jste nebyl soudem řádně vyrozuměn a předvolán k soudnímu jednání (bylo-li ovšem nařízeno, v případě vydání exekučních příkazů se jednání nenařizuje), je možné podat proti již pravomocnému a vykonatelnému rozhodnutí soudu tzv. mimořádný opravný prostředek - žalobu pro poručení zákona. Bude-li takové žalobě vyhověno, bude pravomocné a vykonatelné rozhodnutí zrušeno a věc se vrátí soudu k novému rozhodnutí. Teprve v té chvíli bude možné podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce podle ust. § 268 občanského soudního řádu. 

Rozhodně Vám doporučujeme obrátit se se žádostí o poskytnutí právní pomoci na některého z advokátů, který bude schopen po seznámení se se spisovým materiálem posoudit možnou úspěšnost takového postupu nebo navrhnout postup jiný.
 
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights