Vzhledem k aktuální situaci nabízíme seniorům bezplatné právní konzultace v tématech dluhů, exekucí, bydlení a pracovní problematiky s advokátem po telefonu. Zavolejte v pracovní dny Po-Pa 10:00-16:00 na číslo 776 703 170 a objednejte se ke konzultaci s naším právníkem.

 

 

Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

 

V případě otázek z pracovního práva můžete rovněž využít  naše webové stránky Praktické nástroje pro zaměstnance: http://pracovnipravo.iure.org/. Jsou zde umístěny jednak základní informace o nejčastějších problémech pracovního práva, dotazy klientů s příslušnou právní radou, ale i vzory výzev, upomínek, žádostí či žalob.

 

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi

 

IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

 

Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.

 

Doporučujeme k přečtení před využitím poradny:

Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

 

 

 

 

 

 

 

neoprávněná exekuce

Vloženo: 16.04.2015
Text otázky: 

Dobrý den, prosím Vás mám dotaz - přišla mi už přímo z katastrálního úřadu, že mi pro nezaplacení poplatku řízení zastavují byt, obstavili mi i účet a zároveň chtějí ztrhávat z důchodu. Já ovšem mám doklad o zaplacení toho poplatku - vše jsem naskenovala a poslala exekutorovi s tím, že jsem potřebovala co nejrychleji odblokovat účet, protože jsem samoživitelka - zaplatila jsem tedy platební rozkaz. To bylo 14.4 - chci se zeptat, jak postupovat s tím, když potřebuju co nejrychleji odblokovat účet. Mám navedeny trvalé příkazy na hypotéku. Ještě chci podotknout - toto není můj dluh , ale dluh někoho jiného, kterému jsme dělali ručitele. Ten opakovaně neplatil a proto jsme i někdy prováděli platby za něj. Poté přišlo rozhodnutí o platebním rozkazu a tam byl poplatek za řízení, který - jak jsem psala výše - jsme zaplatili - doklad mám. Ještě se chci zeptat, je pravda, že pokud exekuční příkaz uhradím a vyprosím si potvrzení o zaplacení pohledávky můžu jít do banky a můžu chtít odblokovat účet na základě tohoto potvrzení?? Děkuji za odpověď

Text odpovědi: 

Dobrý den,
je nutné, aby jste co nejdříve podala návrh na zastavení exekuce. Podaný návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Oprávněný si musí ověřit, zda-li mu došla Vaše platba. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
 
Pokud Vám stále běží 30 denní lhůta ke splnění vymáhané povinnosti (o níž jste měla být exekutorem poučena v písemné "Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti"), nelze exekuci dle již vydaných exekučních příkazů
a) před uplynutím této 30 denní lhůty
b) před právní mocí rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce,  pokud v uvedené 30 denní lhůtě podáte návrh na zastavení exekuce.
 
Vzhledem k tomu, že banka Vám účet zablokovala na základě exekutorem vydaného exekučního příkazu kterým je vázána, jen na základě Vaší žádosti Vám účet neodblokuje, ale je třeba součinnost exekutora.
Aby jste však nemusela zdlouhavě čekat na pravomocné zastavení exekuce, po kterém by následovalo zrušení vydaných exekučních příkazů, doporučujeme Vám podat k exekutorovi již nyní návrh na zrušení exekučního příkazu přikázání  pohledávky z Vašeho účtu u banky. V tomto návrhu uveďte všechny rozhodné skutečnosti odůvodňující takový návrh, např. že dluh byl již uhrazen a že k případnému vymožení dluhu by postačoval exekuční příkaz na prodej nemovitosti (ačkoliv běžně bývá obvyklé spíše žádat zrušení exekučního příkazu postihujícího nemovitost).
Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights