Vítejte v on-line právní poradně IuRe. 
Dotaz můžete vložit níže pod textem k tématům:

  • exekucí,
  • pracovního práva a
  • nájemního bydlení.

Poradna je určena pouze pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tzn. v případě exekucí pro dlužníky, v případě pracovního práva pro zaměstnance a v případě nájemního bydlení pro nájemce. Pokud Váš dotaz neodpovídá těmto kritériím, bude automaticky vyhodnocen jako nespadající a nebude tudíž zdopovězen.

V dotazech shrňte co nejkonkrétněji fakta věci, včetně časových údajů, pomůže to poskytnutí co nejužitečnější právní rady. Dotazy jsou zpracovávány advokátem. Není však možné zaručit jakékoliv termíny či lhůty pro zaslání odpovědi. 

 IuRe nezpracovává Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědi. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob, zachovávají jeho právníci důslednou mlčenlivost a před zveřejněním dotazu jsou osobní údaje anonymizovány. Podrobné podmínky naleznete v tomto odkazu.

Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
Článek: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor.
Naše praktická příručka "Jak se neztratit v nástrahách řízení před soudy a v exekucích"

neoprávněná exekuce

Vloženo: 23.07.2019
Kategorie: 
Obecné dotazy k exekucím
Text otázky: 

Dobrý den,
bratr - povinný dostal exekuční příkaz za nezaplacené výživné,prokázal ,že ze svého účtu na účet oprávněné peníze posílal,a to od září 2016 až do července 2019,toto tvrzení dokazuje potvrzením z banky.Tímto žádal zastavení exekuce,oprávněná se zastavením exekuce nesouhlasila.
Čekáme na soud a dotaz zní,pokud by soud rozhodl,že je exekuce neoprávněná,může se stát,že bude platit náklady exekutora,které jsou dnes vzrostlé na cca 20.000Kč ?(tuto částku nám sdělila exekutorská kancelář) Děkuji

Text odpovědi: 

Dobrý den,

pokud byla celá pohledávka pro kterou je exekuce vedena uhrazena ještě předtím než bylo zahájeno exekuční řízení a soud Vašemu návrhu na zastavení exekuce vyhoví, neměl by Váš bratr náklady exekuce hradit. Dle ust. § 89 exekučního řádu hradí náklady exekuce ten z účastníků, který zastavení zavinil. V případě zahájení exekuce pro již (před zahájením exekuce) uhrazený dluh je zřejmé, že zastavení exekuce zavinil oprávněný.

Tým IuRe

Partneři

 

European Digital Rights